Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=OzXsy7Q-KVU

Na každém záleží

Společně přinášíme naději v Kristu v měnícím se světě.

Jsme hnutím s jednoznačně biblickou, modlitební a misijní orientací. Podporujeme vztahy, vytváříme příležitosti pro vzájemné modlitby a inspirujeme ke spolupráci na Božím díle.

Spolupráce a networking

Aliance je platformou pro setkávání, inovace a sdílení zdrojů, které Bůh české církvi dal.

Podpora zakládání a revitalizace sborů

Věříme, že musíme hledat nové odpovědi, nové formy a pracovat na zakládání a revitalizaci sboru.

Hlas ve veřejném prostoru

Více než 30 let komunikujeme křesťanskou perspektivu ve veřejném prostoru i vůči politickým zástupcům.

Přidejte se k nám!

Členem se můžete stát jako jednotlivci, sbory, organizace i denominace

9

Denominací

37

Organizací

39

Sborů