https://www.youtube.com/watch?v=OzXsy7Q-KVU

Na každém záleží

Společně přinášíme naději v Kristu v měnícím se světě.

Přihlaste se na podzimní termín Evangelikálního Fóra
Jakou výzvou je pro církev online svět? Co znamená náhlý nárůst genderových identit? Proč jsme jako křesťané zranitelní vůči konspiračním teoriím? Jak církev přemýšlí o leadershipu a kde jsou jeho limity?
Vydali jsme knihu Marka Macáka: Minoritní sexualita v pastoraci věřících
Cílem této knihy je uvést čtenáře do reality životů věřících lidí s menšinovou sexualitou.

Jsme hnutím s jednoznačně biblickou, modlitební a misijní orientací. Podporujeme vztahy, vytváříme příležitosti pro vzájemné modlitby a inspirujeme ke spolupráci na Božím díle.

Spolupráce a networking

Aliance je platformou pro setkávání, inovace a sdílení zdrojů, které Bůh české církvi dal.

Podpora zakládání a revitalizace sborů

Věříme, že musíme hledat nové odpovědi, nové formy a pracovat na zakládání a revitalizaci sboru.

Hlas ve veřejném prostoru

Více než 30 let komunikujeme křesťanskou perspektivu ve veřejném prostoru i vůči politickým zástupcům.

Přidejte se k nám!

Členem se můžete stát jako jednotlivci, sbory, organizace i denominace

9

Denominací

38

Organizací

40

Sborů