Skip to main content

Podpora zakládání a revitalizace sborů

Věříme, že musíme hledat nové odpovědi, nové formy, zkoušet nové věci a pracovat na zakládání a revitalizaci sborů.

Týmový proces M4

tříletý program pro týmy zakládající nové sbory

Kurz nabízí nejen vyučování lidí z praxe, ale i jedinečné prostředí pro zakladatele a jejich týmy, které je provede procesem zakládání v prvních 2-3 letech a klíčovými otázkami, které tuto fázi zakládání provází. Koučink, poskytovaný zkušenými zakladateli a vedoucími, pomáhá týmům přeměnit jejich sny ve skutečnost. Obsah vyučování M4 je výsledkem 30 let zkušeností zakládání sborů v evropském kontextu a je formován okolo následujících čtyř témat: Pán (Master), Misijní poslání (Mission), Multiplikace a Hnutí (Movement).

M4 Ready

kurz pro potencionální zakladatele

M4Ready je 9-10 měsíční online kurz, který nabízí základní školení lidem, kteří mají potenciál zakládat, vést nové sbory nebo se na jejich zakládání podílet. Kurz je určen především pro mladší vedoucí v místních sborech, které láká zkoušet něco nového, kteří podněcují k novým věcem a přinášejí změny. Pomůže ale každému, kdo se chce rozvíjet v dovednost vedoucího v křesťanské službě.

Revitalizace církve

Mnoho církví a sborů čelí v současnosti stagnaci nebo úbytku svých členů. Zároveň v ČR vzniká řada iniciativ a pokusů o obnovu sborů a teologickou i praktickou reflexi změny a obnovení životodárných zdrojů, které Bůh církvi dává. ČEA považuje tuto oblast za jednu ze svých priorit pro další roky.

Spolupráce s projektem Cesta obnovy v Církvi bratrské a podpora jeho adaptace v dalších denominacích, které mají o tento nástroj zájem.
www.cestaobnovy.cz

Tvorba materiálů a videí zaměřených na téma revitalizace na youtube kanále ČEA.

Spolupráce s podobnými iniciativami v dalších evropských zemích.