Skip to main content

Hlas ve veřejném prostoru

Více než 30 let komunikujeme křesťanskou perspektivu ve veřejném prostoru i vůči politickým zástupcům.

Evangelikální aliance se již více než 30 let zasazuje o komunikaci křesťanské perspektivy ve společnosti, protože jsme přesvědčeni, že Ježíš je dobrou zprávou nejen pro jednotlivce ale i pro společnost a že křesťané by se měli hluboce angažovat v každé oblasti života naší společnosti. Věříme, že evangelium je základem, který může společnost inspirovat.

Politika ovlivňuje životy nás všech. Je proto velmi důležité, aby křesťané byli přítomni ve všech oblastech veřejného života, ať už v parlamentu jako poslanci, v místních zastupitelstvech, jako učitelé ve školách nebo při kampaních v místní komunitě. Chceme, aby církev byla informovaná a vybavená pro zapojení ve veřejném životě, a chceme vám pomoci se na něm pozitivně podílet.

  • Tvorba pozičních dokumentů k aktuálním otázkám
  • Socio-politické analýzy a kampaně na podporu klíčových otázek
  • Školení v efektivní komunikaci s médii
  • Průzkumy hodnot a postojů