Skip to main content

Spolupracujeme na změně

Sdílíme inspirativní příběhy a strategické zdroje, otevíráme klíčové otázky a společně hledáme odpovědi na to, jak sdílet Krista v dnešní době a české společnosti.

Spolupráce a networking

Aliance je platformou pro setkávání, inovace a sdílení zdrojů, které Bůh české církvi dal.

Jsme katalyzátorem  praktické spolupráce v různých oblastech života a služby církve založené na dobrých vztazích a společných modlitbách.

Podpora zakládání a revitalizace sborů

Věříme, že musíme hledat nové odpovědi, nové formy, zkoušet nové věci a pracovat na zakládání a revitalizaci sborů.

Hlas ve veřejném prostoru

Více než 30 let komunikujeme křesťanskou perspektivu i vůči politickým zástupcům. Zastupujeme zájmy svých členů a hájíme náboženskou svobodu a svobodu slova.

Akce a kurzy

Seznamte se s plánovanými akcemi a možnostmi vzdělávání, které pro vás společně připravujeme.

Knihy a materiály

Ve spolupráci s českými i zahraničními odborníky připravujeme materiály k aktuálním tématům.

Inspirujeme

Prozkoumejte další zdroje, které vás mohou inspirovat ve vaší službě a osobní cestě s Bohem