Skip to main content

Jsme aliance

Inspirujeme křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci a jsme důvěryhodným hlasem, který reprezentuje evangelikální hnutí ve veřejném prostoru.

Naše „proč“

Budoucnost nám nabízí ohromné příležitosti i hluboké výzvy.  Věříme, že stagnace nebo úpadek církve nejsou nezvratné. Hledáme proto společně nové cesty a nové odpovědi na to, jak být Kristovým obrazem v dnešní době.

Evangelikální křesťané

Jsme zasaženi evangeliem, dobrou zprávou o Ježíši Kristu, a chceme podle něho žít. Věříme, že Bible je stále živé Boží slovo, které proměňuje náš život.

Jsme nejširší platformou evangelikálních křesťanů v ČR

Spojujeme 9 denominací, 41 sborů, 38 organizací a jednotlivce, odborníky v nejrůznějších oblastech. Česká evangelikální aliance vznikla v roce 1991 a u jejího zrodu stál John Stott.

Jsme součástí evropské a světové aliance

Jsme součástí rodiny 143 národních a 9 regionálních evangelikálních aliancí sdružených ve WEA a EEA s kořeny sahajícími až do roku 1846.

Náš tým

Jiří Unger

tajemník

unger@ea.cz
+420 777 842 000

Jana Macková

chief operations officer

mackova@ea.cz
+420 604 535 776

Leendert Wolters (NL)

strategický rozvoj a mezinárodní spolupráce

wolters@ea.cz

Andrew Funka (US)

networking & výzkumné projekty

funka@ea.cz

Rada ČEA

Zbyšek Kaleta

předseda, SCEAV

David Kružík

hospodář, Evangelická církev metodistická

Ráchel Bícová

Křesťanské společenství

Eva Čejchanová

Církev bratrská

Robert Hart

Církev bratrská

Karel Hennhofer

Církev bratrská

Roman Mazur

Českobratrská církev evangelická

Petr Rattay

Apoštolská církev

Tomáš Süss

Apoštolská církev

Pavlína Sztefková

SCEAV

Vladimír Zeman

Bratrská jednota baptistů