Skip to main content

Naše „proč“

Věříme, že Ježíšův život, smrt, vzkříšení a nanebevstoupení měly ten nejhlubší vliv na lidské dějiny.

Vědomí, že naše identita, naše cíle a podoba našich vztahů vycházejí z Ježíšova života a oběti na kříži, znamená, že nás kupředu vede nejen vize toho, co můžeme dokázat, ale především to, kým jsme a kdo nás poslal. Společně nabízíme Bohu to, co nám bylo svěřeno, aby to použil podle své vůle. S otevřenýma rukama a otevřeným srdcem důvěřujeme tomu, kdo nám dává naději a budoucnost. Svět se rychle mění. Budoucnost nám nabízí ohromné příležitosti i hluboké výzvy. Ať už však čelíme jakýmkoli změnám nebo výzvám, víme, že Bůh je věrný.

Věříme, že stagnace nebo úpadek církve nejsou nezvratné.

Růst církve nesmí být naší modlou, ale za mnohou stagnací někdy stojí naše neochota měnit se, vést upřímný rozhovor o podstatných věcech a otevřít se lidem kolem nás. Při současném růstu evangelikálních církví, bychom tvořili 1% české populace za cca 170 let. Hledáme proto společně nové cesty a nové odpovědi na to, jak být Kristovým obrazem v dnešní době.

Proto chceme vidět a společně pracujeme na tom

 • aby se zakládání sborů stalo přirozenou součástí života denominací a sborů a laboratoří, kde může znovu definovat smysl církve a hledat cesty, jak oslovovat lidi evangeliem a vtahovat do tohoto procesu mladé lidi
 • aby se napříč církvemi s odvahou vedl rozhovor o obnově sborů a byly v ČR dostupné nástroje a podněty pro sbory a společenství, které vidí potřebu změny a obnovy životodárných zdrojů každého společenství.
 • aby zejména mladí lidé nacházeli v církvi prostředí, které bude přinášet povzbuzení a zmocnění při naplnění jejich poslání, podporující vztahy napříč generacemi v církvi a hluboce lidské prostředí, které jim dá nejen kořeny, ale i křídla.
 • abychom opouštěli mentalitu církve jako pevnosti směrem k otevřené a pohostinné církvi, která je požehnáním jednotlivcům i komunitám a jejímž cílem není její vlastní provoz, ale hluboká proměna lidského srdce, které se pak odrazí v životech rodin, komunit i celé společnosti, a má schopnost rozhovoru a pokory, která překračuje mentalitu my a oni.

Věříme, že situace české církve je v mnohém jedinečná a fascinující.

Jsme v nejrůznějších ohledech postkřesťanskou společností, kde církev jako instituce ztratila většinu své politické a kulturní moci. Lidové křesťanství se pomalu vytrácí a v církvi zůstávají ti, kdo v ní zůstat chtějí. Křesťanství se ztratilo z horizontu a obecného povědomí, což ale přináší i novou otevřenost a nové příležitosti. Zároveň se kultura rychle vzdaluje křesťanským hodnotám, což vyžaduje větší odvahu k rozhovoru i reflexi evangelia ve zcela nových oblastech života lidí.

Proto

 • vytváříme skrze fóra a networky bezpečné prostředí k rozhovoru nad složitými, ale důležitými otázkami dnešní doby i církve
 • otevíráme ožehavá nebo tabuizovaná témata, které ale určují, jak evangelikální křesťany vnímá okolní společnost
 • akcentujeme reflexi misijního kontextu české společnosti
 • přinášíme do veřejného prostoru hlas, který se v Kristově duchu bude vyhýbat zbytečné kulturní válce, která vidí v druhých spíše nepřátele.

Věříme, že Bůh české církvi dal vše potřebné k její duchovní i praktické obnově a že máme mnohem více darů a povolaných lidí, než si někdy myslíme.

Proto

 • propojujeme lidi, kteří sdílí podobné poslání a štědře sdílíme zdroje napříč jednotlivci, sbory, organizacemi a denominacemi
 • hledáme cesty, jak překonávat vzájemnou izolovanost a spolupracovat tam, kde si potřebujeme vzájemně sloužit a rozšiřovat horizonty
 • přinášíme inspiraci a klíčové podněty a zdroje i z evropské a světové církve