Skip to main content

Další ročník Aliančního týdne modliteb se bude konat 7.-14. ledna 2024.

Modlitební průvodce ATM 2024 si můžete stáhnout zde.

Nést hojné ovoce

Jednou z našich největších potřeb v dnešní době je, aby lidé skutečně viděli a věřili věcem, které již vyznávají, že jim věří. Vědět o věcech teoreticky a umět je vyslovit ještě neznamená, že jim skutečně věříme. Když skutečně věříme tomu, co vyznáváme, jsme nastaveni tak, že podle toho jsme ochotni také jednat. Jednat

V Evropě a Severní Americe se křesťané snaží pochopit, jaké je jejich místo ve společnostech, které sice byly formovány vlivem evangelia, ale nyní jsou vůči němu stále lhostejnější. Příliš často se stáváme velmi zdatnými účastníky církevních aktivit, ale mimo ně se chováme jako „funkční ateisté“, kteří se musí zabývat „skutečným životem“.  Ježíš nás jako občany Božího království zve do hlubšího pojetí spasení. Boží láska a věrnost se týkají každé části našeho každodenního života! Ale jak to má vlastně ve skutečnosti vypadat?

Žít plodnější život v Kristu není povinnost, ale úžasný proces proměny, který se odehrává v našem vlastním životě i v životě lidí kolem nás, když začínáme Boha skutečně poznávat a těšit se z jeho přítomnosti. Život v Božím věčném království začíná právě zde a nyní, v našem životě takovém, jaký skutečně je! Bůh touží působit v našich životech a skrze ně, abychom nesli hojné ovoce. Tento týden budeme objevovat a modlit se za ty konkrétní oblasti našeho každodenního života, kde se „skutečný život“ a Boží věčné království protínají. Každý den představíme různé způsoby, jak můžeme ve svém životě a skrze něj vidět Boží působení. Nejsou to ani tak úkoly, které bychom měli plnit, jako spíše čočky, které nám pomohou vidět a pochopit, že Bůh působí v každé části našeho života.

Požehnaný čas na modlitbách.

Jiří Unger – tajemník ČEA

 

SBÍRKA ATM 2024


Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku. Jsme vděční za vaši štědrost a podporu nejen vůči ČEA, ale mnoha potřebám v současném těžce zkoušeném světě.

Pokud byste sbírku rádi věnovali na projekty, kterými ČEA podporuje českou církev a různé oblasti její služby, vaše dary můžete zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 313110 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu ČEA.. Služba ČEA již přes 30 let stojí na podpoře dárců a nezávislosti na financích od státu.

Pokud se i vy rozhodnete svým finančním darem podpořit ČEA, můžete tak investovat do vzdělávání budoucí generace vedoucích, podpory zakládaní sborů a jejich revitalizace a mnoha dalších oblastí, v nichž se ČEA angažuje.

 

Genderová identita v Kristu – 2. doplněné vydání


V roce 2024 bychom rádi připravili druhé vydání knihy Marka Macáka – Minoritní sexualita v pastoraci věřících, která by byla rozšířena o téma pastoračního doprovázení  lidí, kteří se potýkají se svou genderovou identitou. Pomáhat lidem orientovat se v otázkách genderové identity je dnes složitá a často polarizující činnost a jako ČEA bychom rádi k tomuto fenoménu dnešní doby přinesli informovaný, biblicky ukotvený, empatický a diferencovaný pohled, který by byl pomocí lidem, kteří pracuji především s mladou generací, ale i rodičům a církevním vedoucím.

Pokud byste rádi podpořili aktualizované vydání a tisk této knihy, můžete vaše dary posílat na č. ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 313503.