Skip to main content
od do
Akce
Praha Mapa

Evangelium v době ego pohanství
hlavní řečník Andrew Fellows

> více informací

Bůh byl v moderní západní kultuře nahrazen lidským já. Žijeme v době, kdy je veškerá realita vnímána především jako zrcadlo, kdy je ideálem sebe-realizace, sebe-poznání, introspekce či sebe-láska. Přesto se zdá, že se lidské já pod vahou tohoto nároku hroutí, že se bez identity ukotvené v Bohu, společném příběhu a komunitě lidské já ztrácí v posedlosti sebou samým a ztrátě smyslu. Jaké evangelium můžeme jako křesťané přinášet v narcistní kultuře, jejíž vliv se nevyhýbá ani nám? Co se děje s člověkem a jakou odpověď můžeme nabídnout?

Andrew Fellows je v současnosti jedním z nejoriginálnějších a nejinspirativnějších křesťanských myslitelů ve Velké Británii, který reflektuje posuny v západní kultuře a hledá cesty k reformě církve tam, kde jsme zapomněli, kým jsme a kde se Kristus vytratil z centra naší víry.

Andrew působil od roku 1988 sedm let jako pastor sboru v Bradfordu v hrabství West Yorkshire. V roce 1995 se jeho rodina přestěhovala do anglické pobočky komunity L’Abri, kde žil a pracoval 21 let. (První pobočku L’Abri založil ve Švýcarsku Francis Schaeffer jako studijní centrum a místo, kde lidé v prostředí sdíleného života v komunitě mohou přicházet s otázkami o Bohu a pochybnostmi a zkoumat ty nejpodstatnější otázky lidského života. L’Abri se během let stala jedním z nejvlivnějších myšlenkových center, které ovlivnilo stovky autorů a osobností.) V letech 2011 až 2016 byl Andrew předsedou L’Abri International. Nyní Andrew žije v Cambridge a vedle své řečnické a spisovatelské práce působí jako pastor nově vzniklého sboru. Jeho zvláštním zájmem je oslovovat skeptiky a povzbuzovat Kristovy následovníky, aby rozvíjeli svůj myšlenkový život tak, aby zahrnoval celé evangelium pro celý svět se všemi jeho důsledky. IVP nedávno vydalo jeho knihu Smuggling Jesus Back Into the Church. Andrew je ženatý s Helen. Mají čtyři děti a tři vnoučata.