Skip to main content

Specifika ukrajinské kultury.

Milí přátelé,

v mnoha sborech již probíhá integrace věřících z Ukrajiny a na některých místech vznikají nová ukrajinská společenství, ukrajinské misijní skupiny nebo bilingvní či čistě ukrajinské bohoslužby. Komunikace mezi lidmi pocházejícími z různých kultur je často výzvou. K jazykové bariéře se přidávají zvyklosti, chápání a projevy, které mohou pro každého znamenat něco jiného. Stává se, že dobře nečteme to, co druhý vyjadřuje a vznikají tak různá nedorozumění a přicházejí situace, kdy jakoukoliv interakci vzdáváme. Níže najdete video Moniky Kalvachové z Církve bratrské v Pardubicích, která sdílí některé praktické zkušenosti s kulturními rozdíly a specifiky.

Přikládáme také dokument vycházející z knihy The Culture Map od Erin Meyerové, která přišla s konceptem osmi různých škál, kterými se dají charakterizovat jednotlivé národní kultury. Každý člověk je originál a existují rozdíly i uvnitř jedné kultury, ale tyto koncepty mohou pomoci k základnímu povědomí o kulturních rozdílech. Hodnoty nejsou absolutní – vždy je potřeba hledat vztah mezi tím, jak to má „naše“ kultura (protože to považujeme za normální a samozřejmé) a tím, jak to mají „ti druzí“. Pochopení načrtnutých specifik obou kultur může být užitečné pro Čechy i Ukrajince, abychom chápali, proč si někdy nerozumíme a v čem bychom měli přistupovat opatrněji.

Budeme rádi, pokud s námi budete sdílet vaše zkušenosti s integrací Ukrajinců ve vašich společenstvích. Zároveň bychom vás rádi pozvali na webinář o pomoci ukrajinským uprchlíkům s názvem STŘECHU NAD HLAVOU UŽ MÁME – A CO DÁL?, který se bude konat tento pátek.

Jiří Unger

TAJEMNÍK ČEA

 

Celý newsletter