Skip to main content

Organizace

Již více než 35 organizací nejrůznějšího zaměření se rozhodlo stát členy aliance. Některé jsou aktivně zapojeny do společných projektů s ČEA, jiné se přidaly, aby vyjádřily svou identifikaci s evangelikálním proudem křesťanství a svou důvěryhodnost a ochotu spolupracovat s širším spektrem církví a subjektů.

Křesťanské organizace jsou aktivní v celé škále oblastí a doplňují svou expertízou a specializací dary církve. Ať už je to služba v oblasti práce s dětmi a mládeží, v politice, vzdělávání, médiích, mezi studenty, diakonické služby nebo evangelizace či misie, naším cílem je vytvářet platformu pro efektivní spolupráci organizací a sborů, kde chápeme své odlišné dary, které slouží ke společnému dílu.

ČEA dlouhodobě pořádá školení pro vedoucí křesťanských organizaci a také speciální network pro vedoucí organizací na Evangelikálním fóru. S každou organizací hledáme konkrétní možnosti spolupráce, propagace a networkingu, které by pomohly k větší podpoře vaší služby. Připojte se ještě dnes.

Členem ČEA se může stát organizace nebo hnutí ztotožňující se s posláním, hodnotami a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek činí minimálně 2.000,- Kč.

Chceme se stát členy

Vaším členstvím:

  • získáte i některé členské výhody jakými jsou například levnější poplatky na konference a výhody při nákupu produktů ČEA pro zástupce vaší organizace,
  • můžete na svých webových stránkách a dalších materiálech užívat logo ČEA pokazující na to, že jste našimi členy.
  • získáváte možnost hlasovat a určovat směřování ČEA a rozhodovat o klíčových lidech, kteří tvoří strategii ČEA.
  • získáváte přístup k široké škále zdrojů, kontaktů, odborných znalostí a nápadů našich členů. Poskytneme vám vynikající a důvěryhodné zdroje, které vás mohou inspirovat v nejrůznějších oblastech služby vaší organizace.
  • můžete zmnohonásobit svůj hlas předkládáním stanovisek a názorů, které by mohla ČEA po uvážení prezentovat světské nebo křesťanské veřejnosti. Jendou za našich dlouhodobých priorit je zasazovat se o svobody vyznání, svědomí a projevu, abychom mohli i nadále veřejně sdílet víru v Ježíše Krista s ostatními. Slibujeme, že budeme zastupovat potřeby a zájmy svých členů v politice, médiích a občanské společnosti.
  • můžete navázat kontakty s evangelikálními odborníky z 30 evropských Aliancí v nejrůznějších oblastech služby církve a jejího know-how