Organizace

Již více než 35 organizací se rozhodlo stát členy Aliance, protože chtějí podpořit naši práci a být její součástí. Členem ČEA se může stát organizace nebo hnutí ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek činí 2.000,- Kč. U organizací musí být přihláška doplněna o stanovy organizace.

Zde naleznete soubor pro vyplnění a tisk přihlášky do ČEA. Přihlášku zašlete na adresu kanceláře ČEA.

 

Členské organizace podle oblasti působení:

Bible:

Diakonie a služba handicapovaným a sociálně vyloučeným:

Média:

Misijní organizace:

Ambassadors o.s., Praha

Greater Europe Mission

HledamBoha.cz, Olomouc

Inspiration o.s.

Komenského Institut, Praha

Kristus pro každého, Hradec Králové

Křesťanská misijní společnost, Praha

Křesťanské společenství, z.s., Český Těšín

Česká evangelikální aliance, Český Těšín

Kudy Kam, Ostrava-Zábřeh

Nový život, o.p.s., Praha

Operace Mobilizace - ČR, České Budějovice

TEAM

Mládež a děti:

Modlitební hnutí a společnosti:

Nadace a nadační fondy:

Nakladatelství:

Studenstká hnutí a organizace:

Školy a vzdělávání:

Zahraniční misie:

 
  • M4
  • Národní týden manželství