Organizace

Již více než 35 organizací se rozhodlo stát členy Aliance, protože chtějí podpořit naši práci a být její součástí. Členem ČEA se může stát organizace nebo hnutí ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek činí 2.000,- Kč. U organizací musí být přihláška doplněna o stanovy organizace.

Zde naleznete soubor pro vyplnění a tisk přihlášky do ČEA. Přihlášku zašlete na adresu kanceláře ČEA.

 

Členské organizace podle oblasti působení:

Bible:

Diakonie a služba handicapovaným a sociálně vyloučeným:

Média:

Misijní organizace:

Mládež a děti:

Modlitební hnutí a společnosti:

Nadace a nadační fondy:

Nakladatelství:

Studenstká hnutí a organizace:

Školy a vzdělávání:

Zahraniční misie: