Skip to main content

Sbor

Členstvím vašeho sboru v Evangelikální alianci se jako společenství připojíte k hnutí desítek sborů po celé zemi z různých denominací, kterým záleží na změně našeho okolí dobrou zprávou o Ježíši Kristu.

S každým sborem, který se rozhodne stát se členem Evangelikální aliance, je náš hlas silnější a můžeme propojovat větší okruh sborů, které přinášejí své jedinečné zkušenosti, zdroje a nápady. Společně můžeme dosáhnout mnohem více, než kdy dokážeme sami.

Členem ČEA se může stát místní sbor s právní subjektivitou ztotožňující se s posláním, hodnotami a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek pro sbory je minimálně 2.000,- Kč. U samostatných sborů je třeba přihlášku doplnit o vyznání víry sboru.

Chceme se stát členy

Vaším členstvím:

  • získáte i některé členské výhody jakými jsou například levnější poplatky na konference a výhody při nákupu produktů ČEA pro zástupce vašeho sboru,
  • můžete na svých webových stránkách a dalších materiálech užívat logo ČEA pokazující na to, že jste našimi členy.
  • získáváte možnost hlasovat a určovat směřování ČEA a rozhodovat o klíčových lidech, kteří tvoří strategii ČEA.
  • získáváte přístup k široké škále zdrojů, kontaktů, odborných znalostí a nápadů našich členů. Poskytneme vám vynikající a důvěryhodné zdroje, které vás mohou inspirovat v nejrůznějších oblastech služby vašeho sboru.
  • můžete zmnohonásobit svůj hlas předkládáním stanovisek a názorů, které by mohla ČEA po uvážení prezentovat světské nebo křesťanské veřejnosti. Jendou za našich dlouhodobých priorit je zasazovat se o svobody vyznání, svědomí a projevu, abychom mohli i nadále veřejně sdílet víru v Ježíše Krista s ostatními. Slibujeme, že budeme zastupovat potřeby a zájmy církve v politice, médiích a občanské společnosti.
  • můžete navázat kontakty s evangelikálními odborníky z 30 evropských aliancí v nejrůznějších oblastech služby církve a jejího know-how