Místní skupina

Místní skupiny ČEA nabízejí bezpečnou platformu spolupráce pro evangelikální sbory, které chtějí například skrze společné projekty ovlivňovat své město. První místní skupina tohoto druhu byla založena sbory v Českém Těšíně.

Zakládání místních skupin s vlastní právní subjektivitou odvozenou od stanov ČEA je relativně jednoduchou cestou k založení pobočného spolku, který má jasnou strukturu, věroučný základ a hodnoty odvozené z úcty k Písmu. Umožňuje efektivně spolupracovat a např. žádat o granty atd. Jako ČEA věříme, že tato forma může být praktickým nástrojem k rozvoji spolupráce křesťanů na lokální úrovni, jejíž rozvoj je pro nás velmi důležitý. Lokální spolupráce vyjadřuje reálnou kvalitu vztahů, které mezi sebou máme a je viditelným svědectvím komunitě, v níž žijeme.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se institutu místních skupin se prosíme obracejte na kancelář ČEA.

Fungování Místních skupin dle stanov