Skip to main content

Místní skupina

Místní skupiny ČEA nabízejí bezpečnou platformu spolupráce pro evangelikální sbory, které chtějí například skrze společné projekty ovlivňovat své město. První místní skupina tohoto druhu byla založena sbory v Českém Těšíně.

Zakládání místních skupin s vlastní právní subjektivitou odvozenou od stanov ČEA je relativně jednoduchou cestou k založení pobočného spolku, který má jasnou strukturu, věroučný základ a hodnoty odvozené z úcty k Písmu. Umožňuje efektivně spolupracovat a např. žádat o granty atd. Jako ČEA věříme, že tato forma může být praktickým nástrojem k rozvoji spolupráce křesťanů na lokální úrovni, jejíž rozvoj je pro nás velmi důležitý. Lokální spolupráce vyjadřuje reálnou kvalitu vztahů, které mezi sebou máme a je viditelným svědectvím komunitě, v níž žijeme.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se institutu místních skupin se prosíme obracejte na kancelář ČEA.

Fungování Místních skupin dle stanov