Skip to main content

Jednotlivec

Stát se členem Evangelikální aliance je snadné. Svým členstvím se stanete součástí skupiny lidí, kteří věří, že společně můžeme dokázat mnohem více.

Evangelikální aliance podporuje křesťany, kteří stejně jako vy odrážejí Krista nejen v církvi, ale také doma, v práci, ve svých sousedstvích a komunitách.

Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let, ztotožňující se s posláním, hodnotami a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek pro jednotlivce činí minimálně 500,- Kč

Chci být členem

Vaším členstvím:

  • získáte i některé členské výhody jakými jsou například levnější poplatky na konference a výhody při nákupu produktů ČEA.
  • získáváte možnost hlasovat a určovat směřování ČEA a rozhodovat o klíčových lidech, kteří tvoří strategii ČEA.
  • získáváte přístup k široké škále zdrojů, kontaktů, odborných znalostí a nápadů našich členů. Poskytneme vám vynikající a důvěryhodné zdroje, které vás mohou inspirovat v oblasti vašeho povolání.
  • můžete zmnohonásobit svůj hlas předkládáním stanovisek a názorů, které by mohla ČEA po uvážení prezentovat světské nebo křesťanské veřejnosti. Jendou za našich dlouhodobých priorit je zasazovat se o svobody vyznání, svědomí a projevu, abychom mohli i nadále veřejně sdílet víru v Ježíše Krista s ostatními. Slibujeme, že budeme zastupovat potřeby a zájmy církve v politice, médiích a občanské společnosti.
  • se Vám otevírá možnost stát se spolupracovníkem ČEA v oblastech Vašeho zájmu, profese nebo služby a stát se součástí sítě vztahů a komunikace s lidmi s podobným zaměřením,
  • můžete navázat kontakty s evangelikálními odborníky z 30 evropských aliancí v nejrůznějších oblastech služby církve a jejího know-how