Skip to main content

Denominace

Česká evangelikální aliance v současnosti sdružuje 9 denominací.

  • Apoštolská církev
  • Armáda spásy
  • Bratrská jednota baptistů
  • Církev bratrská
  • Evangelická církev metodistická
  • Církev Křesťanská společenství
  • Křesťanské sbory
  • Slezská církev evangelická a. v.
  • Církev Nová naděje

V rámci ČEA funguje pravidelné setkávání platformy vrcholných představitelů církví, kteří se scházejí ke společným modlitbám i rozhovorům o strategické spolupráci. ČEA organizuje také setkání vedoucí odborů pro mládež a dorost a další specializovaná setkání. ČEA poskytuje denominacím transparentní platformu pro spolupráci na evangelikálním základě a je místem společného hlasu vůči společnosti a konzultací ohledně otázek společného zájmu.

Členem ČEA se může stát denominace ztotožňující se s posláním, hodnotami a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek činí minimálně 5.000,- Kč.