<a href='http://czech.m4europe.com'><strong>M4</strong><br />  Chceme vidět hnutí zakládání zdravých sborů, které dávají vzniknout dalším novým společenstvím učedníků Ježíše Krista.</a> <a href='http://ea.cz/clanky/214/detail'><strong>Nový výzkum ČEA</strong><br />  Jak vidíme své role nejen v církvi. Nový výzkum ČEA.</a> <a href='http://www.situcitelu.cz/'><strong>Síť křesťanských učitelů</strong><br />  usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří  na školách působí a také křesťanské školy.</a> <a href='http://www.financni-kompas.cz'><strong>Finance Božím směrem</strong><br />  Křesťanský finanční Kompas je projekt zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Reaguje na potřebu jednotlivců i sborů, které tuto oblast vnímají jako stále důležitější. </a>
Tváří v tvář | Alianční týden modliteb 2021

Tváří v tvář | Alianční týden modliteb 2021

Další ročník Aliančního týdne modliteb 2021 bude nést motto Tváří v tvář.

Živě s Komenským

Živě s Komenským

Zveme Vás na live přednášku 26.5. od 16:00Komeniolog Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. bude sdílet "To nejlepší z Komenského Porady o nápravě věcí lidských" na téma VÍRA.

Průzkum ČEA: Muži a ženy - jak vidíme své role nejen v církvi

Průzkum ČEA: Muži a ženy - jak vidíme své role nejen v církvi

Milí přátelé,

rádi bychom vás požádali, abyste se zúčastnili dotazníkového šetření, které se věnuje otázkám vnímání rolí mužů a žen v našich církvích a v našich domácnostech.

Projekt Komenský 2020

Projekt Komenský 2020

Dá-li Bůh a provoz našeho světa se zase rozběhne, poběží dál i projekt Komenský 2020 se svým tématem Porada o nápravě věcí lidských.

Tipy pro každodenní osobní setkávání s Bohem

Tipy pro každodenní osobní setkávání s Bohem

Mnoho z nás zápasí v běžných dnech našeho osobního i rodinného života o udržení pravidelných a zdravých duchovních návyků. Během času Coronavirové karantény je náš obvyklý rytmus života narušen, je v mnohém jiný. Není to příležitost, abychom si udělali čas i prostor a vybudovali si návyky, které by nás vedly k pravidelnému setkávání se s Bohem?