Modlitební iniciativy

Česká evangelikální aliance považuje modlitby za klíčové a proto koordinuje, podporuje nebo propaguje následující modlitební iniciativy.

Alianční týden modliteb (ATM) 

celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance, která je pořádána již od roku 1856. ATM se koná pravidelně na začátku roku, většinou první celý týden v lednu. Jeho cílem je vstoupit do nového roku společně s díkuvzdáním za uplynulý rok, vyvyšováním Hospodina, vzájemným žehnání mezi sbory ve městě nebo v regionu, přímluvami za konkrétní lokalitu, službu, křesťanské aktivity, evangelizaci, představitele lokálních církví, potřeby města, žehnáním místním v moci postaveným, atd.

IDOP - International Day of Prayer for Persecuted Church - Mezinárodní den modliteb za pronásledovanou církev. 

Zatímco česká církev je vystavena pronásledování konzumu, TV reklamy, kariérismu a zábavního průmyslu, na mnoha místech jsou naši bratři pro svou víru v Ježíše Krista zabíjeni, vězněni, mučeni, biti a sestry unášeny, znásilňovány a oddělovány od svých dětí. Tito lidé potřebují naše modlitby i pomoc. IDOP http://www.idop.org/ je modlitební iniciativou Světové evangelikální aliance (WEA) a jejím jménem vás i Česká evangelikální aliance naléhavě volá a vyzývá k modlitbám za pronásledované křesťany.

Občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi nabízí bezplatný bulletin věnovaný pronásledování křesťanů v dnešním světě. Jednotlivá čísla ke stažení naleznete na adrese http://www.hlas-mucedniku.cz/bulletin.html#5. K hlavním cílům tohoto sdružení patří: poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům, informovat veřejnost o pronásledování křesťanů, podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a o svědcích víry. Občanské sdružení úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA).

Modlitební stráž KMS 

byla poprvé zorganizována jako odpověď na vyhrocení politické situace v naší zemi před rozpadem Československa v roce 1992. V následujícím roce byla obnovena jako pravidelná mezidenominační a mezisborová modlitební iniciativa. Je výrazem jednoty zúčastněných společenství v touze po tom, aby Bůh vylil na naši zemi svého Ducha, aby dal našim národům pokání a abychom spatřili probuzení.

Modlitby 24-7

Pán Bůh řekl, že se máme modlit dnem i nocí (Lukáš 18:7). Tam, kde se v modlitbách spojíme v jedno, může svět poznávat Ježíše Krista jako Božího syna. V čem se na zemi spojíme v jedno podle Jeho vůle, to bude přijato i v nebi. Pán Bůh si přeje, abychom se na prvním místě modlili za lidi v postavení a aby se naše zbožnost projevovala v modlitbách a činech vůči  strádajícím a trpícím.

Zakladatelé této aktivity říkají:“ Nejde nám o to lámat rekordy, ale spojit se. Možná se připojíte několika dny nebo týdny – každý podle toho, jak je to pro dané místo přínosem.“ Jestliže se rádi přimlouváte a modlíte, připojte se k Modlitbám 24-7! Více informací naleznete na www.modlitby24-7.cz

Modlitby za ČEA 

jsou nedílnou součástí každodenního života, chodu a rozvoje ČEA. Proto vítáme ochotu každého jednotlivce, organizace, sboru a farnosti podpořit práci ČEA přímluvami, prosbami a díkůvzdáními.