Mezisvěty

Bít či nebít - o používání a možném zákazu tělesných trestů

Rádi bychom vás pozvali na veřejnou debatu na téma Bít či nebít - o používání a možném zákazu tělesných trestů, která proběhne v neděli 29. 11. od 16-18 hodin

Akce je součástí cyklu politických debat ČEA s názvem Mezisvěty. Budeme vděční, pokud akci oznámíte i ve svých církvích.

Úplný zákaz tělesných trestů, který je již součástí právního řádu řady evropských zemí, má za cíl radikálně omezit násilí na dětech a učinit ho ve společnosti čímsi neakceptovatelným. Zákaz tělesných trestů ale zároveň znamená ohromný zásah do pravomocí a autonomie rodiny a umožňuje státu výrazným způsobem zasahovat do výchovy v rodině. Vede se také velká debata o dopadech a účinnosti tělesných trestů a možných jiných přístupech k trestání. Ani křesťané nejsou v této otázce jednotní a zvláště mladší generace je k fyzickým trestům skeptičtější. Je tedy skutečně třeba tělesné trestání omezovat zákonem? Nebude jejich zákaz zbytečně kriminalizovat rodiče, kteří se žádného skutečného násilí na dětech nedopouští? Jaká je souvislost mezi fyzickými tresty a mírou násilí na dětech v Čechách? Jaké jsou zkušenosti z jiných zemí? Je správné řešit tělesné tresty, když se zároveň opomíjejí další a možná mnohem závažnější traumata, kterými děti procházejí, ale které není tak snadné zakázat? I to jsou otázky, které si položíme. Zároveň bude prostor i pro vaše otázky k tomuto tématu. 

 

Debata proběhne v hlavním sále Křesťanského centra Třináctka, Mukařovského 1986, Praha 13 (naproti metru Luka). 

 

Hlavními řečníky debaty budou MUDr. Vaníčková Eva, CSc., přední česká odbornice v oblasti sociální pediatrie a preventivního lékařství, která se dlouhodobě zabývá problematikou násilí na dětech, zneužívání dětí, ochrany práv dětí a tělesných trestů.  Dále publicista, autor a emeritní senior Křesťanských společenství Dan Drápal, který se dlouhodobě věnuje problematice vztahů a rodiny a Jiří Unger, tajemník ČEA. 

 

Vstup je zdarma.