Členové

Vaším členstvím v ČEA:

  • se můžete identifikovat s evangelikálním proudem křesťanství a evangelikálními křesťany v ČR, kteří staví jasně na autoritě Písma a potřebě osobního vztahu s Kristem,

  • se můžete připojit k vizi ČEA a k pojetí jednoty Božího lidu „zdola“, která je založena na vytváření vztahů a společném hledání strategie, jak by mohli jednotlivci, sbory, křesťanské organizace a denominace spolupracovat na získání ČR pro Krista a jak radikálně zvýšit schopnost církve předávat evangelium, zakládat nové sbory a misijně působit na své okolí.

  • se můžete připojit k Závazku ohledně vztahů mezi evangelikálními křesťany a společně s dalšími členy ČEA vyjádřit uprostřed nejrůznějších sporů, které poškozují Boží dílo, svůj jasný postoj,

  • můžete zmnohonásobit svůj hlas předkládáním stanovisek a názorů, které by mohla ČEA po uvážení prezentovat světské nebo křesťanské veřejnosti,

  • se Vám otevírá možnost stát se spolupracovníkem ČEA v oblastech Vašeho zájmu, profese nebo služby a stát se součástí sítě vztahů a komunikace s lidmi s podobným zaměřením,

  • můžete navázat kontakty s evangelikálními odborníky z 30 evropských Aliancí v nejrůznějších oblastech služby církve a jejího know-how,

  • získáte i některé členské výhody jakými jsou například levnější poplatky na konference a výhody při nákupu produktů ČEA.

 

Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let (jednotlivý člen), místní sbor, organizace, hnutí nebo denominace (kolektivní člen) ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek pro jednotlivce činí 500,- Kč a pro kolektivní členy (sbory a organizace) 2.000,- Kč a pro denominace 5000,- Kč ročně. U jednotlivých členů musí být přihláška doplněna potvrzením o členství v místním sboru. U samostatných sborů musí být přihláška doplněna o vyznání víry sboru a u organizací o stanovy organizace. Přihlášky zasílejte na adresu ČEA.