13. září od 10-16 hodin se v prostorách sboru Křesťanského Společenství Praha – Na Žertvách 23, Praha 8 (u metra Palmovka) bude konat konference Finančního Kompasu. Konference nabídne praktické dovednosti ve vztahu ke správcovství financí z křesťanského pohledu, rozvoje štědrosti a práce se zadluženými.

Jak slouží církev lidem ve finančních obtížích?

Česká evangelikální aliance zve na konferenci Finančního Kompasu

 

13. září od 10-16 hodin se v prostorách sboru Křesťanského Společenství Praha – Na Žertvách 23, Praha 8 (u metra Palmovka) bude konat konference Finančního Kompasu. Konference nabídne praktické dovednosti ve vztahu ke správcovství financí z křesťanského pohledu, rozvoje štědrosti a práce se zadluženými.

„Mnoho lidí dnes čelí zadluženosti nebo finančním obtížím a chybí jim i v rámci církve adekvátní podpora a vyučování. Druzí naopak zvažují, jak dobře spravovat majetek, který jim byl svěřen a být moudře štědrý. Projekt Finanční Kompas nabízí řadu nástrojů pro jednotlivce, rodiny i sbory v oblasti biblických principů nakládání s financemi. Konference by měla pomoci každému, kdo by chtěl v této oblasti jít dál a naučit se pomáhat i druhým.“, řekl tajemník ČEA Jiří Unger.

Finanční kompas je projekt České evangelikální aliance zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Reaguje na potřebu jednotlivců i sborů, které tuto oblast vnímají jako stále důležitější.

Témata a řečníci:

Proč se ve sboru i v rodině zabývat financemi a jakým výzvám v této oblasti církev i společnost čelí? – Pavel Vimr

Jak začít skupinu Finančního kompasu ve sboru? – Marek Orawski

Jak vést skupinu Finančního kompasu ve sboru? – Aranka Bergnerová

Jak pracovat s aplikacemi a nástroji FK pro sledování výdajů a tvorbu rozpočtu? – Martin Bergner

Jak pracovat se zadlužením, snížit výdaje a zvyšovat příjmy? – Aranka Bergnerová

Jak pracovat s lidmi bez finančních návyků? – Jan Harbáček

Jak spolupracovat v manželství v oblasti finančního rozhodování? – Brigita a Pavel Vimrovi

Více informací o konferenci a projektu je možné nalézt na webu www.ea.cz nebo www.financní–kompas.cz.

KONEC

 

Pro další informace kontaktujte:

Šimon Pecka, vedoucí kanceláře České evangelikální aliance

Mobil: 773 701 955

e-mail: info@ea.cz

 

Česká evangelikální aliance

 

ČEA byla založena v roce 1991 a sdružuje 9 protestantských církví (přibližně 35 000 lidí), přes 40 křesťanských neziskových a charitativních organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců z dalších denominací v ČR. ČEA je členem Světové evangelikální aliance, která v současnosti celosvětově zahrnuje více než 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Více informací je dispozici na stránkách www.ea.cz