18. května od 16-18 hodin se v hlavním sále Křesťanského centra Třináctka - Mukařovského 1986, Praha 13 (naproti metru Luka)  bude konat večer na téma Odebírání dětí – mýty a skutečnost, který se bude zabývat živě diskutovaným novým zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, který zásadně změnil systém pěstounské a institucionální péče o děti v ČR.  

Odebírání dětí – mýty a skutečnost

Česká evangelikální aliance pořádá diskusní večer z cyklu Mezisvěty nad novým zákonem o sociálně-právní ochraně dětí

 

18. května od 16-18 hodin se v hlavním sále Křesťanského centra Třináctka - Mukařovského 1986, Praha 13 (naproti metru Luka)  bude konat večer na téma Odebírání dětí – mýty a skutečnost, který se bude zabývat živě diskutovaným novým zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, který zásadně změnil systém pěstounské a institucionální péče o děti v ČR.  

Málokteré téma v poslední době rozbouřilo zájem křesťanů o věci veřejné jako oblast sociálně-právní ochrany dětí a tzv. juvenilní justice", odebírání dětí z rodin, strachu ze zásahu státu do rodin a podezření, že by se nový systém pěstounské péče mohl stát dobrým byznysem. Pořádají se veřejné demonstrace proti "juvenilní justici", zmiňují se odstrašující příklady ze zahraničí. Přesto ale o těchto otázkách existuje mnoho mýtů a nepravdivých informací, které často vedou ke zbytečné panice nebo odvádějí od skutečných problémů rodin, kterým jsou děti odebírány. Tento diskusní večer ČEA se pokusí ukázat na mýty a skutečnost v kontextu implementace nového zákona o SPOD a možná uvést diskusi křesťanů v této věci do roviny informovaného a vyváženého rozhovoru.“, uvedl Mgr. Jiří Unger – tajemník ČEA.

Diskusní večer je součástí cyklu akcí s názvem Mezisvěty pořádaných sociopolitickou platformou ČEA v Praze ve spolupráci s Církví bratrskou na Praze 13 a Institutem Williama Wilbeforce.

Témata a řečníci:

Přínosy a rizika nového zákona o SPOD (Mgr. Kateřina Šlesingerová – zást. vedoucí oddělení MPSV pro koncepci rodinné politiky a ochranu dětí a náhr. rodinnou péči)

Hrozba "Juvenilní justice"? (David Floryk - politik, publicista a novinář, vedoucí socio-politické komise ČEA)

Problematika odebírání dětí v ČR a Velké Británii (Mgr. Jan Klusáček – výzkumný pracovník mezinárodní organizace Lumos zaměřené na podporu transformace systému péče o ohrožené děti)

Možnosti sociálních pracovníků státu zasahovat do rodiny (Svatoslava Dezortová - více než čtyřicet let působila na orgánech sociálně-právní ochrany dětí v Praze a Plzni, nejprve jako sociální pracovnice, posledních 13 let jako vedoucí)

Součástí večera bude i panelová diskuse, kterou bude moderovat ředitel Institutu Williama Wilberforce RNDr. Mojmír Kallus. Vstup zdarma.

 

 

KONEC


Pro další informace kontaktujte:

kancelář České evangelikální aliance

Mobil: 777 842 000

e-mail: info@ea.cz

 

Česká evangelikální aliance

 

ČEAbyla založena v roce 1991 a sdružuje 9 protestantských církví (přibližně 35 000 lidí), přes 40 křesťanských neziskových a charitativních organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců z dalších denominací v ČR. ČEA je členem Světové evangelikální aliance, která v současnosti celosvětově zahrnuje více než 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Více informací je dispozici na stránkách www.ea.cz