Alianční týden modliteb, který je nejrozšířenější mezidenominační modlitební iniciativou v ČR, proběhne v týdnu od 5. do 12. ledna 2014. Modlitebního průvodce ATM je možné nalézt na stránkách ČEA www.ea.cz. Texty ATM vychází tentokrát z textů o 7 Ježíšových zázracích „o něčem víc“ z Janova evangelia. Autorem zamyšlení je předseda ČEA David Novák. Na desítkách míst budou každý den v prvním celém lednovém týdnu probíhat modlitební shromáždění křesťanů z různých církví a křesťanských proudů.

V Praze dne 7. 11. 2013

 7 znamení z Janova evangelia

Česká evangelikální aliance zveřejnila texty Aliančního týdne modliteb 2014

 

Alianční týden modliteb, který je nejrozšířenější mezidenominační modlitební iniciativou v ČR, proběhne v týdnu od 5. do 12. ledna 

2014. Modlitebního průvodce ATM je možné nalézt na stránkách ČEA www.ea.cz. Texty ATM vychází tentokrát z textů o 7 Ježíšových zázracích „o něčem víc“ z Janova evangelia. Autorem zamyšlení je předseda ČEA David Novák. Na desítkách míst budou každý den v prvním celém lednovém týdnu probíhat modlitební shromáždění křesťanů z různých církví a křesťanských proudů. 

 

Tajemník ČEA k tématu ATM uvedl: „Klíčem k pochopení těchto zázraků je verš z Jana 20:31, který říká, že byly tyto zázraky zapsány jako znamení, aby lidé uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a věříce měli život v jeho jménu. Znamení v sobě nesou nějaký hlubší symbol a k něčemu nebo někomu nás odkazují. V současnosti je takovým viditelným znamením pro lidi kolem nás samotná církev. A jako církev bychom se měli stále ptát, jaký obraz Boha jako křesťané a církev lidem prezentujeme. Zda jsme skutečným znamením, které odkazuje k Bohu. Je notoricky známou skuteč­ností, že je v Čechách jed­nodušší uvěřit v Boha nežli v církev. Církev si musí přiznat, že má ohromný "PR problém". Velkým problémem je to, že v zásadě děláme cír­kev pouze pro věřící lidi, což oslabilo naši schopnost komunikace s lidmi kolem nás, s vnější kulturou a otázkami, na které lidé hledají odpovědi. Pokud nepřekonáme tuto gravitaci, budou se lidé setkávat s církví hlavně formou mediálního obrazu církve, který není adekvátní. Klíčovou otázkou současnosti je, jak být jako církev znamením v prostředí, kde vůči ní panuje taková averze? O to více je pro církev důležité být skutečným a věrohodným svědectvím a to je i jeden z důrazů Aliančního týdne modliteb.“

 

ATM má v ČR dlouhou tradici a jeho konání bylo za doby minulého režimu jednou z mála příležitostí k setkávání k modlitbám napříč církvemi. ATM je modlitební iniciativou, jejíž vznik je datován do roku 1856, a která byla průvodním znakem probuzení v USA a ve Velké Británii.

 

KONEC

 

Pro další informace kontaktujte:

kancelář České evangelikální aliance

Mobil: 777 842 000

e-mail: info@ea.cz

www.ea.cz

http://www.facebook.com/evangelikalni.aliance

 

Česká evangelikální aliance

 

ČEAbyla založena v roce 1991 a sdružuje 9 protestantských církví (přibližně 35 000 lidí), 40 křesťanských neziskových a charitativních organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců z dalších denominací v ČR. ČEA je členem Světové evangelikální aliance, které v současnosti celosvětově zahrnuje více než 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Více informací je dispozici na stránkách www.ea.cz