kniha, která nejvíce ovlivnila český národ


Síť křesťanských učitelů, zřízena Českou evangelikální aliancí a Křesťanskou akademií mladých, připravila u příležitosti výročí 400 let od vydání Bible Kralické speciální nabídku Bible do škol.


Před 400 lety jsme byli mezi prvními národy na světě, které měly Bibli přeloženou z originálních jazyků do mateřštiny. Po celých 400 let byla zdrojem mravních zásad, moudrosti a pomohla i v záchraně českého jazyka.


Pro připomenutí významu této knihy připravila Síť křesťanských učitelů řadu pomůcek:

· Pro školy jsou připraveny Programy o Bibli – didaktické materiály pro učitele

· Nabídka pozvání lektorů s programy o Bibli.

· Nakladatelství Biblion a Česká biblická společnost připravily mimořádnou cenovou nabídku Biblí v současné češtině, biblické průvodce a další pomůcky.

· Každý zájemce z řad studentů může zdarma získat Nový Zákon distribuovaný společností Gedeonů.

 

Podle průzkumu mezi středoškolskou mládeží v roce 2011 uskutečněné Křesťanskou akademií mladých a agenturou Focus mezi 6911 studenty na 149 středních školách ve 30 obcích se ukázalo, že méně než 3 procenta dotazovaných chlapců a děvčat má Bibli jako nedílnou součást svého života a přibližně třetina respondentů projevila zájem Bibli číst nebo se s ní seznámit.

 

Chceme proto reagovat na tyto otevřené dveře a doufáme, že bude Bibli věnováno více zasloužené pozornosti!

 

Více informace na“ www.situcitelu.cz/bibledoskol

Mgr. Jan Kuklínek, správce Sítě křesťanských učitelů, situcitelu@ea.cz , t. 774 498 370

 

 

Síť křesťanských učitelů usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří na školách působí a také křesťanské školy.