(Text projevu na Shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů na Václavském náměstí v Praze)
Pro křesťany a církev není zkušenost pronásledování ničím novým a je pravděpodobné, že utrpení pro vlastní víru je smutným faktem, který nás bude provázet i nadále.

(Text projevu na Shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů na Václavském náměstí v Praze)
Pro křesťany a církev není zkušenost pronásledování ničím novým a je pravděpodobné, že utrpení pro vlastní víru je smutným faktem, který nás bude provázet i nadále. Během 20. století bylo umučeno pro svou víru více křesťanů než ve všech 19 předcházejících staletích našeho letopočtu. I ve 21. století se odhaduje, že ročně zahyne pro svou víru přes 50 tisíc křesťanů a i sekulární organizace se shodují, že křesťanství se stalo pravděpodobně nejpronásledovanějším náboženstvím současnosti. Historické křesťanské menšiny stále rychleji mizí z převážně muslimských zemí na Středním východě, ač jejich historie často sahá ještě před vznik Islámu a stávají se snadným terčem pro militantní islamisty. I židovské komunity, po staletí prosperující v celé Severní Africe, Egyptě, Sýrii, Libanonu, Jemenu a Iráku prakticky zmizely. Jen v Iráku bylo v roce 1948 135 tisíc židů a dnes jich zbylo pouhých deset.