Kurzy Alfa jsou desetitýdenním evangelizačním kurzem používaným mnoha denominacemi. Ve své evangelizační podobě vznikly v roce 1992 v Londýně v anglikánském sboru Holy Trinity Brompton. V současnosti jsou kurzy Alfa pořádány ve 163 státech světa. Alfa je určena pro lidi, kteří nechodí na křesťanská shromáždění.

Kurzy Alfa jsou desetitýdenním evangelizačním kurzem používaným mnoha denominacemi. Ve své evangelizační podobě vznikly v roce 1992 v Londýně v anglikánském sboru Holy Trinity Brompton. V současnosti jsou kurzy Alfa pořádány ve 163 státech světa. Alfa je určena pro lidi, kteří nechodí na křesťanská shromáždění. Na každém ze setkání se podává občerstvení a zazní promluva, na kterou navazuje rozhovor v diskusních skupinkách. Alfa kombinuje osobní evangelizaci a evangelizaci ve společenství. Zodpovědnost za průběh kurzu spočívá na vedoucích místního sboru nebo farnosti, zodpovědnost za zvaní leží především na členech komunity.
 
V několika státech světa (Velká Británie, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko aj.) jsou pořádány celostátní Iniciativy Alfy. Církev v národě tak dostává příležitost společně ve větším měřítku oslovit zvěstí evangelia svůj národ. K těmto zemím se v roce 2013 připojí i Česká republika. Iniciativu organizátoři pojmenovali: „Zveme Česko na večeři“. Kompetence plně zůstávají na místních společenstvích, společná iniciativa však může přinést více povzbuzení a především společnou propagaci.
 
V Česku kurzy Alfa pořádalo už přibližně 200 sborů a farností 12 církví. Pravidelně Kurzy Alfa pořádá asi 40 společenství. Cílem České kanceláře Alfy je připravit na podzim 2013 síť asi 200 společenství, které kurz zorganizují.
 
S kurzy Alfa i Iniciativou jsme se jako vedoucí evangelikálních církví sdružených v České evangelikální alianci (která kurzy Alfa v ČR zastřešuje) seznámili. Myšlenku Iniciativy považujeme za hodnou pozornosti. Domníváme se, že může být pro jednotlivce i sbory povzbuzením a pomocí k novému nasazení pro sdílení evangelia. Vedoucím doporučujeme zvážení možnosti k Iniciativě se připojit.


Martin Moldan - biskup Apoštolské církve
Stanislav Pietak - biskup Slezské církve evangelické a.v.
Pavel Černý - předseda Rady Církve bratrské
Josef Červeňák - superintendent Evangelické církve metodistické
Marek Prosner - předseda Rady Církve Křesťanská společenství
Tomáš Havlíček - zástupce Křesťanských sborů
Josef Knoflíček - zástupce Armády spásy