Tisková zpráva

V Praze dne 23. 3. 2016

Bruselské bombové útoky – výzva k modlitbám


Co je možné říci, když jsme svědky tak smutné a odsouzeníhodné události, jakými byly bombové útoky v Bruselu? Jaká soustrast a účast by byla dostatečná? Kolik slov je možné vyslovit? Stejně nedokáží plně vystihnout hloubku utrpení, bolesti, ztráty, úzkosti, strachu a nejistoty, které tyto útoky způsobily.


ČEA vyzývá křesťany, aby se modlili za rodiny obětí, uzdravení zraněných i za obyvatele Bruselu, kterých se tyto události přímo dotýkají. Modleme se za politiky i bezpečnostní složky, od nichž se očekává ochrana a pomoc. Modleme se za různé etnické i náboženské skupiny, mezi které tyto útoky opět zasely sémě nedůvěry a nenávisti. Modleme se za pokoj tam, kde útočníci chtějí vyvolat konflikt a válku.


Modleme se, aby Ježíš, Vládce pokoje a vzkříšený Pán, který sám prošel nespravedlivým utrpením, konal své dílo i uprostřed těchto těžkých chvil. Kéž jsou křesťané v těchto složitých časech dále požehnáním a důkazem moci vzkříšení, které si připomínáme během velikonočních svátků.


KONEC


Pro další informace kontaktujte:

kancelář České evangelikální aliance

Mobil: 777 842 000

e-mail: info@ea.cz


Česká evangelikální aliance

ČEAbyla založena v roce 1991 a sdružuje 9 protestantských církví (přibližně 35 000 lidí), přes 40 křesťanských neziskových a charitativních organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců z dalších denominací v ČR. ČEA je členem Světové evangelikální aliance, která v současnosti celosvětově zahrnuje více než 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Více informací je dispozici na stránkách www.ea.cz.