Česká evangelikální aliance podporuje Prohlášení zástupců církví k příjezdu křesťanských uprchlíků

V Praze dne 18. 2. 2016

 

Trpělivost a milosrdenství

Česká evangelikální aliance podporuje Prohlášení zástupců církví k příjezdu křesťanských uprchlíků

 

Tlak médií spojený s postupným přesídlováním 153 křesťanských uprchlíků z Iráku se bohužel podílel na rozdmýchání protiuprchlických nálad a protestů v místech jejich dočasného pobytu. I proto chceme jako Česká evangelikální aliance podpořit Prohlášení zástupců církví k příjezdu křesťanských uprchlíků (v příloze), které jasně vyjadřuje závazek církví podpořit tyto uprchlíky a pomáhat v jejich integraci v České republice.

 

„Je snadné podlehnout stereotypům proklamovaným některými médii a vyloučit tak uprchlíky a cizince jako nežádoucí. Jako křesťané jsme ale lidmi evangelia, nikoli strachu, nenávisti nebo předsudků. Bude nesmírně těžké přijímat uprchlíky do našich měst a komunit, pokud je budou lidé nenávidět nebo se jich bát. Jako křesťané se proto nutně musíme postavit za tyto trpící a proti „kultuře odmítání“, aniž bychom ale přehlíželi reálné problémy. Uprostřed atmosféry nepokoje a nenávisti chceme podle příkladu Krista trpělivě sloužit těm, o nichž nám tvrdí, že bychom se jim měli vyhýbat nebo že bychom je měli nenávidět.“, řekl k současné situaci Jiří Unger -  tajemník ČEA.

 

Protože mnoho z těchto uprchlíků prošlo hrůzami války, zneužívání, násilí a ztrát svých blízkých, jejich traumata budou vyžadovat čas a trpělivost. Také samo přesídlení je dosti traumatické a těžké. Proto vyzýváme i veřejnost k trpělivosti a milosrdenství. Chceme, aby se uprchlíkům dostalo toho, co nejvíce potřebují – respektu a perspektivy pro budoucnost, zde nebo v jejich domovině, kterou budou moci budovat vlastním úsilím a s důstojností.

 

 

KONEC

 

 

Pro další informace kontaktujte:

kancelář České evangelikální aliance

Mobil: 777 842 000

e-mail: info@ea.cz

 

Česká evangelikální aliance

 

ČEAbyla založena v roce 1991 a sdružuje 9 protestantských církví (přibližně 35 000 lidí), přes 40 křesťanských neziskových a charitativních organizací, velký počet místních sborů a jednotlivců z dalších denominací v ČR. ČEA je členem Světové evangelikální aliance, která v současnosti celosvětově zahrnuje více než 200 milionů lidí ve 120 národních aliancích. Více informací je dispozici na stránkách www.ea.cz