Program Andělský strom 2014

ČEA / 29.09.2014

Pro děti vězňů může být život těžký, osamocený a depresivní. Je to ještě těžší o prázdninách, o Vánocích a během všech významných rodinných příležitostí a tradic. Statistiky říkají, že u těchto dětí je mnohem větší pravděpodobnost než u ostatních, že také jednou poruší zákon, dostanou se do destruktivních vztahů a budou se chovat nesociálně- to vše může vést k uvěznění v dospělosti nebo dokonce již v adolescenci. Dnešní děti vězňů jsou v nebezpečí, že se stanou zítřejšími vězni, pokud se společně nezapojíme a nedáme jim naději pro budoucnost. Počet dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu, se zvyšuje. Program Andělský strom (Angel Tree Program) je úspěšný, protože během obtížného údobí osamocení, kdy je rodič ve výkonu trestu, nabízí pochopení a pomoc. Andělský strom je cennou příležitostí, jak znovu spojovat děti a jejich rodiny nejen o Vánocích, ale během celého roku.

Více informací o programu Andělský strom včetně přihlášky naleznete na stránkách Mezinárodního vězeňského společenství.

Související články

Nenalezeny žádné záznamy.