Dopis Ukrajinské rady církví a náboženských organizací Vladimiru Putinovi

/ 28.02.2022

Panu Vladimiru Putinovi, prezidentu Ruské federace

Pane prezidente!

My, představitelé náboženských vyznání, kteří jsme součástí Ukrajinské rady církví a náboženských organizací, která zastupuje šestnáct náboženských společností různých vyznání a náboženství, sdružujících více než 95 % náboženských společenství v naší zemi: Ve jménu Všemohoucího se na Vás obracíme s prosbou - zastavte sílící válečný požár, protože je to ve Vaší moci.

Autoritativně a jednomyslně dosvědčujeme, že ukrajinský lid válku nevyhledává, a považujeme za společnou povinnost věřících ji zastavit, než bude pozdě.

Přikázání Všemohoucího "Nezabiješ" definuje absolutní hodnotu lidského života a přísný Boží trest pro vraha. Agresivní válka je velkým zločinem proti Všemohoucímu Bohu. Ve jménu zachování životů ukrajinských a ruských vojáků, civilních Ukrajinců, musí praví věřící udělat vše pro zastavení krveprolití.

Jediným zbožným způsobem nápravy vzájemných obtíží a rozporů je dialog. K takovému mírovému dialogu vás zveme. Ukrajinská rada církví a náboženských organizací je připravena k takovému dialogu co nejvíce přispět a je připravena vyvinout veškeré potřebné úsilí k nalezení cest, které by mohly vést ke zmírnění napětí mezi našimi státy a přispět k obnovení míru, zabránit možnosti vzniku nových rozsáhlých konfliktů, zachovat vzájemné porozumění a spolupráci mezi lidmi na celém světě.

Ve všech našich náboženských tradicích se navzájem zdravíme s přáním míru - "Mír s vámi!". Kéž tento pozdrav není jen zvoláním, ale základem toho, že kráčíme v Božích očích!

Dnes se modlíme ke Stvořiteli vesmíru se zvláštní prosbou o moudrost pro ty, kdo jsou oprávněni činit rozhodnutí tak významná pro celý svět, v jejichž rukou se ukázal být osud lidstva. To se týká především vás, pane prezidente Ruské federace. Tato naše modlitba je naplněna nadějí na velkorysost Všemohoucího Boha a otevřenost srdce, které přijímá milost.

Jménem Ukrajinské rady církví a náboženských organizací

S úctou,

Hryhorij Komendant

 

Zdroj původního textu naleznete zde