Prohlášení tajemníka ČEA k ruské agresi na Ukrajině

/ 28.02.2022
 
Ne, Vladimir Putin nikdy nebyl, není a nebude obráncem křesťanských hodnot. Je osidlem Ruské pravoslavné církvi, která s totalitním režimem nepokrytě kolaboruje a podílí se na potlačování náboženské svobody v Rusku i na okupovaných územích Doněcku a Luhansku. Obsazení Doněcké a Luhanské oblasti jsou jasnou agresí, která je jen dalším pokračováním hybridní války, kterou Rusko s Ukrajinou vede již od roku 2014. Je ironické snažit se legitimizovat okupaci snahou ochránit Rusy před útokem, když jediným agresorem je právě Putinova armáda. Vlastní obyvatelstvo Ruska žije v rostoucí atmosféře strachu, kdy se znovu i doma „šeptá“ o věcech, o nichž se musí veřejně mlčet. Bože smiluj se. Prosíme, dopřej celé Ukrajině mír a jednoho dne umožni, aby Ukrajina a Rusko mohly žít vedle sebe bez napětí jako dva suverénní národy.
 
Ruská pravoslavná církev si dlouhodobě nárokuje duchovní jurisdikci nad Ukrajinou a odmítala uznání autonomního ukrajinského pravoslavného patriarchy a nezávislé Pravoslavné církve na Ukrajině. Tento nesouhlas vedl v roce 2018 k formálnímu rozhodnutí Ruské pravoslavné církve "přerušit eucharistické společenství" s Konstantinopolí kvůli přijetí toho, co nazvala "schizmatickou" ukrajinskou církví.
 
Ve skutečnosti se všeobecně očekává, že ruské převzetí Ukrajiny bude zahrnovat potlačení nezávislé pravoslavné církve v zemi. Příkladem může být již současná situace v Luhanské a Doněcké oblasti. Ke všem těžkostem chudoby, trvajícího konfliktu a téměř 2 milionu lidí, kteří zde museli opustit své domovy, se přidává omezování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, které činí život všech, kdo nejsou členy pravoslavné církve spojené s moskevským patriarchátem, ještě bezútěšnějším:
1. Mnoho církví je nuceno fungovat ilegálně a nemohou se scházet, zejména evangelikální a ukrajinské pravoslavné sbory. Celé denominace jsou bezdůvodně klasifikovány jako extremistické.
2. Mnoho křesťanské literatury je zakázáno, včetně ruského synodálního překladu Bible.
3. Církevní budovy jsou násilně zabírány; Křesťanská univerzita v Doněcku je obsazena vojáky.
4. Systém registrace náboženských společenství je naprosto nespravedlivý. Církve se setkávají s tím, že jejich žádosti byly zamítnuty nebo byly později zlikvidovány pro údajný extremismus. V Luhansku není registrována žádná evangelikální církev.
5. Římskokatolickým a ukrajinským pravoslavným duchovním nebyl povolen návrat do obou regionů.
6. Vzepřít se zákazu a scházet se jako neschválená církev má za následek pokuty a šikanu.
 
A proto vyzýváme křesťany, aby se k nám připojili v modlitbách za změnu:
- Modleme se za zázrak a zmaření agrese a plánů založených na lži a chamtivých motivech.
- Modleme se za naše tamní bratry a sestry: za zázračnou naději a mír, moudrost a ochranu, svobodu a odvahu.
- Modleme se za ty, kdo jsou mobilizováni, i když s agresí nesouhlasí.
- Modleme se za církve, které poskytují pomoc a útočiště uprchlíkům ze všech stran.
- Modleme se za ty, kdo se snaží uplatňovat vliv ze zahraničí. Modleme se za moudrost a odvahu.
- Modleme se za dramatický obrat.
 
Dejme veřejně najevo nás postoj a podpořme naše politiky v solidaritě s Ukrajinou.
Jiří Unger
tajemník Česká evangelikální aliance