Sbírky pro pomoc v Ukrajině

/ 28.02.2022
Sbírky pro pomoc v Ukrajině

 

 

 

 

 

Sbírky a projekty organizací a neziskovek:

 • Přímá podpora pro Ukrajinský červený křiž zde
 • Český červený křiž zde
 • Člověk v tísni: humanitární pomoc obětem zde
 • Paměť národa: zdravotnický materiál a ochranné vybavení zvyšující bezpečnost obránců Ukrajiny zde
 • ADRA: tato nezisková organizace se zaměřuje se na naplnění základních potřeb vysídlených a evakuovaných obyvatel, odkaz zde
 • Nadační fond pomoci: finanční dary budou pomáhat lidem zasaženým konfliktem, a to konkrétně na nákup základní potřeby, odkaz zde
 • Člověk v tísni: sbírka s názvem SOS Ukrajina zde
 • Dignity -odkaz je zde: na jejich stránkách můžete vyplnit tři dotazníky podle toho, v čem chcete pomoct: dobrovolnictví, ubytování, odvoz. Nebo můžete taky pomoct finančně. 
 • Seznam dalších organizací, sbírek atd. najdete zde

Církve a křesťanské organizace v ČR (převzato z FB Život víry):

 • Diakonie Církve bratrské
 • SCEAV: dary budou sloužit na konkrétní pomoc lidem v nouzi a zasaženým tímto válečným konfliktem
 • Evangelická církev metodistická: k účelu poskytnutí rekreačních objektů pro rodiny z Ukrajiny budou sloužit i finančním prostředky ze sbírky
 • CČSH a Husitská diakonie: dary pomohou zajistit potraviny, léky a další základní potřeby
 • Diakonie ČCE: výtěžek sbírky půjde na podporu obyvatel Ukrajiny, kteří museli opustit své domovy a také na pomoc nejzranitelnějším skupinám
 • Armáda spásy: prostředky budou využity jak na humanitární pomoc v místě, tak na území ČR pro potřeby lidí prchajících před válkou do naší země
 • Apoštolská církev: zjišťuje možnosti poskytnutí pomoci (např. ubytování) uprchlíkům z Ukrajiny
 • Charita ČR: spolupracuje s Charitou Ukrajina, zaměřuje se na okamžitou podporu lidí zasažených boji
 • Arcidiecézní charita Praha: sbírka na pomoc Ukrajincům, kteří se v souvislosti s válečným konfliktem nacházejí na území pražské arcidiecéze v kritické situaci
 • Nadační fond KMS: sbírku koordinuje ve spolupráci s misionářem Pavlem Faulem, který na Ukrajinu dlouhodobě jezdí
 • Nadační fond Krmte hladové: vybrané prostředky předává pastoru Janovi v Oděse a pastoru Michalovi v Bydgosczi v Polsku. Oba se snaží pomáhat těm, kdo utíkají z míst bojů
 • Nadační fond Nehemia: pomáhá křesťanským sirotčincům na Ukrajině, má kontakty na místní sbory v mnoha městech, distribuuje humanitární pomoc v místech potřeby
 • Sbor CityChurch: spolupracuje se sborem v ukrajinském Ternopilu (západní Ukrajina), který pomáhá uprchlíkům z válečných zón
 • F-nadace: sbírka se soustředí taky na obnovu a posílení duchovní služby Ukrajincům zasaženým válkou
 • Misijní organizace Josiah Venture: organizuje praktickou pomoc koordinovanou přímo přes pobočku na Ukrajině