Rada v nové sestavě, zvolen předseda Rady ČEA

/ 29.10.2020

Na setkání Rady ČEA byli přivítáni noví členi Rady a zvolen předseda Rady. Stal se jím Zbyšek Kaleta.
Zbyšek se narodil v roce 1962. Před Bohem přestal utíkat v 15 letech, kdy vydal Ježíši svůj život. Vystudoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení hornictví. Několik let pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 má vlastní firmu. Má tři dospělé dcery. Je členem SCEAV. Mnoho let sloužil mladým lidem v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském společenství jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA vydávaném KS z.s. Je předsedou rady Evangelizačního centra M.I.S.E. Je zapojen do projektu vzdělávání mladých Louč. Dlouhodobě je fascinován reformací 16. století.

Novými členy Rady se stali: David Kružík, Roman Mazur a Robert Hart.   >více o Radě ČEA

 
  • M4
  • Národní týden manželství