Hluboká církev | Evangelikální fórum 2021

/ 08.09.2020
Hluboká církev | Evangelikální fórum 2021

Před více než dvaceti lety anglikánský teolog Alister McGrath napsal, že „vnímaný nedostatek důvěryhodné, ucelené a charakteristické spirituality je jednou z největších slabin, které současný evangelikalismus čelí“. Jako evangelikální křesťané jsme známi svou úctou k Písmu a zbožností založené na jeho četbě, důrazem na Krista a zvěstování evangelia, schopností inovace a aktivismem nebo důrazem na milost jak v okamžiku obrácení, tak duchovního růstu. Přesto řada lidí vnímá, že evangelikalismus dlouhodobě podceňuje oblast vnitřního života s Bohem na úkor znalosti doktrín, vnějších aktivit a výkonu nebo prožitků, které samy o sobě vnitřní proměnu nepřinášejí. EF 2021 se pokusí v českém kontextu hledat odpovědi, jaké jsou prameny naší zbožnosti a jak čelit duchovní vyprahlosti nebo únavě rozvíjením hlubšího interaktivního spojení s Bohem.

Připravujeme další ročník Evangelikálního fóra s tématem Hluboké církve: prameny a budoucnost evangelikální spirituality, na programu a jednotlivých tématech se pracuje. Domlouvají se přednášenící. Již teď se můžete těšit na řečníky jako jsou Kateřina Lachmanová, David Novák a Pavel Plchot. Krátké inspirativní přednášky a semináře pak povedou Jiří Bukovský, Jan Hábl, Michal Klus, Marek Macák, Jana Macková, Daniel Pastirčák, Pavel Raus, Dalimil Staněk, Jiří Unger...

Novinkou nadcházejícího ročníku bude, kromě již zaběhlých networků, také network Revitalizace sboru. Aktuální informace sledujte na stránkách Evangelikálního fóra  nebo jeho Facebooku.