Průzkum ČEA: Muži a ženy - jak vidíme své role nejen v církvi

/ 13.05.2020

I když jsme se všichni ocitli ve velmi zvláštní době a čelíme zcela novým výzvám, přesto, nebo naopak právě proto, bychom vás rádi pozvali k pár minutám zamyšlení nad něčím jiným, než je koronavirus a epidemie.
Rádi bychom vás požádali, abyste se zúčastnili dotazníkového šetření, které se věnuje otázkám vnímání rolí mužů a žen v našich církvích a v našich domácnostech. Účelem těchto otázek není říci, co by mělo být, ale zjistit, jak vlastně o těchto věcech smýšlíme a co běžně děláme.
Výsledky průzkumu pomohou České evangelikální alianci, křesťanským vedoucím, i vám a vaší církvi lépe porozumět způsobům, jak žijeme, pracujeme a společně sloužíme jako muži a ženy.
Všechny odpovědi jsou zpracovávány zcela anonymně, proto si velmi ceníme vaší upřímnosti a otevřenosti!
Vyplnění dotazníku by vám nemělo zabrat více než 15 minut. Průzkum bude ukončen 1. června 2020.
Pokud jste kazateli a vedoucími sborů, prosíme, abyste zvážili přeposlání odkazu na dotazník i členům vašich společenství s doporučením k jeho vyplnění.
Pokud máte k dotazníku jakékoli otázky nebo komentáře, prosíme, abyste se na nás obrátili na adrese info@ea.cz.
Děkujeme!

 

Tento průzkum je součástí projektu České evangelikální aliance, jež si klade za cíl shromáždit více fakticky podložených informací o tom, co si křesťané myslí a co dělají. Výstupy těchto šetření pak slouží k povzbuzení reflexe a dialogu, který nám umožní být plně poslušni Kristu. Odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním anonymizovaných odpovědí Českou evangelikální aliancí. Se souhrnně zpracovanými výsledky se budete moci seznámit na webových stránkách České evangelikální aliance a ve vybraných médiích.
Stejně jako u jiných dotazníků, i zde možná narazíte na otázky, kde se nabízené odpovědi nebudou tak úplně shodovat s vaším názorem nebo zkušeností. V takovém případě, prosíme, zvolte odpověď, která by se vaší zkušenosti nebo názoru blížila nejvíce.