Biblická inspirace pro společné chvíle s dětmi

/ 22.04.2020
Biblická inspirace pro společné chvíle s dětmi

Bohoslužby, biblické skupinky, modlitební setkání, chvály a dokonce i sborové kavárny probíhají on-line za pomoci současných technologií. My, dospělí, máme tedy dostatek příležitostí, byť ochuzených o osobní kontakt, k setkávání, sdílení a studiu Božího slova.
Na dalších řádcích vás chceme inspirovat ke chvílím stráveným společně s vašimi dětmi. Dát tip, jak si zpestřit čas nad biblickými příběhy s hrdiny, které mohou vašim dětem "ožít" před očima a kreativní hrou je učit  biblickým pravdám.

Děti jsou v těchto dnech bez svých nedělních besídek, biblických klubů či výuky náboženství. Ale pamatujme na to, že vést děti ke Kristu a učit je biblickým pravdám bylo vždy hlavním úkolem rodiny, církev má být nápomocna. Vezměme to jako příležitost a zkusme to...

Aplikace Bible pro děti | App Bible for Kids

Aplikace Bible pro děti
Interaktivní příběhy z Bible pro děti od 4 do 8 let. 

Aplikace, která byla přeložena do spousty jazyků se dočkala i české verze. Najdete v ní na čtyřicet biblických příběhů od stvoření světa až po zjevení Janovo, které můžete spolu s dětmi číst i poslouchat. Příběhy jsou animované, schovávají různá překvapení a otázky. Děti sbírají po cestě diamanty, které odkrývají další biblická témata, jako jsou například dary Ducha svatého nebo Boží zbroj. Každý příběh je doplněný hrou. Děti mohou prožívat svá vlastní biblická dobrodružství. 

Doplňkové materiály

One Hope, která spolu s YouVersion aplikaci nabízí na svých stránkách, připravila doplňkový materiál, aby se děti ještě více biblickými příběhy bavily. 

Omalovánky k vybraným příběhům můžete stáhnout, vytisknout, a po té se už děti mohou pustit do malování.

 

Pokud máte  základní znalost angličtiny, One Hope nabízí materiály pro rodiče. K vybraným příběhům najdete zpracovanou lekci, která vás může inspirovat jak si s dětmi o příběhu povídat.

 
  • M4
  • Národní týden manželství