Alianční týden modliteb 2020 - Porada o nápravě

Jiří Unger / 05.11.2019

Když Jan Amos Komenský odešel z tohoto světa, zanechal po sobě své nejvýznamnější nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských.

Lidskost je vzácná komodita. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Pozorujeme, že naše lidství je rozporuplné. Máme vynikající potenciál, hodně toho víme, hodně toho umíme, hodně toho můžeme – ale právě tato naše kapacita je naší největší hrozbou. Všechno, čím disponujeme, dokážeme zneužít. Jsme jediné bytosti, které mají potenciál sebezničení. Je proto svrchovaně důležité, abychom hledali cestu, jak uskutečňovat náš potenciál lidsky.

Problém věcí lidských s neobyčejnou prozíravostí pojmenoval Komenský právě ve své Poradě. Důkladně zde promýšlí jednak příčiny všech lidských neřádů a jednak volá lidstvo k poradě o jejich nápravě. Celé jeho nápravné úsilí stojí na základním předpokladu: Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Existuje východisko, naděje.

Je třeba rozumět, že v Komenského době se Evropa ocitá v důsledku válečného, náboženského a politického běsnění na pokraji zkázy. Lidé hledají své vlastní blaho bez ohledu na blaho celku. Ovšem blaho žádného jedince není možné bez blaha celku. Proto Komenský k poradě o nápravě zve všechny lidi.

Ovšem otázka zní, zda to celé není utopie? Nedopouští se Komenský starého omylu, že totiž, když budou mít lidé správné poznání, budou také správně jednat? Některé jednotlivé výroky Jana Amose tak mohou znít, ale dílo ve svém celku vyznívá jinak. Komenský sice vede k „pravdivému poznávání“, protože mnohé z lidských zmatků a neřádů plyne z omylů či prosté neznalosti (on sám se v mnohém mýlil). Zároveň si je však vědom, že porušenost lidství se netýká pouze rozumu. Je třeba vědět, chtít a moci, opakuje častokrát. Náprava se tedy musí týkat i vůle, charakteru a vůbec celého člověka. A to dle Komenského nepůjde bez pokání, smíření a návratu k Bohu.

Co všechno obnáší pojem věci lidské? Kdo jsme? Co nás dělá lidmi? Komenský vyslovuje tři oblasti: vzdělání, náboženství, politiku. Pod těmito obecnými tématy se ale skrývá množství konkrétních lidských kapacit, které jsou i osnovou tohoto modlitebního průvodce.

Ve spisu Unum necessarium (Jedno potřebné), který je jakousi Komenského závětí, píše tuto větu: „Vzdávám díky svému Bohu, který chtěl, abych byl po celý svůj život mužem touhy. A i když dopustil, abych upadl do rozličných labyrintů, přece mne z mnohých zase vyvedl.“  I my můžeme mít pocit, že jsme uprostřed nejrůznějších labyrintů osobních i společenských, z nichž nevidíme jasná východiska, ale zůstaneme-li, podle vzoru Komenského, lidmi touhy – po Bohu a dobru, není snaha o nápravu marná.

Kéž jsou vaše společné modlitby požehnaným časem před Boží tváří.

Jiří Unger – tajemník ČEA


Zde si můžete stáhnout modlitebního průvodce ATM 2020.

Plakát ATM.

Šablona rozpisu modlitebních shromáždění

Modlitební průvodce ATM 2020 v angličtině.

 

Sbírka Aliančního týdne modliteb 2020

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku. Tentokrát bychom její výtěžek rádi věnovali na potřebu projektu ČEA s názvem M4Ready . 

          Jde o program, který jsme v tomto roce vytvořili spolu s vedoucími a zakladateli sborů z více než 10 zemí. Jde o desetiměsíční tréninkový program pro potenciální zakladatele sborů nebo lidi, kteří se chtějí o zakládání sborů více dozvědět. Je určen především mladším vedoucím a obsahuje 6 modulů - zakládání sborů, osobní rozvoj, evangelizace, práce s týmem, komunikace a učednictví. Ke každému modulu je připraveno cca 12 kratších videí a praktické úkoly zaměřené na aplikaci důležitých dovedností. Online kurz bude doplněn individuálním mentoringem, skupinovými setkáními účastníků a návštěvou inspirativní akce nebo sboru v ČR. Více informací je k dispozici na stránkách www.ea.cz . Program bude spuštěn na začátku roku 2020.

 

Své dary na tento účel můžete zasílat s variabilním symbolem 2120 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010. Předem děkujeme za Vaši štědrost. 

 

Pokud byste raději podpořili některý jiný z projektů ČEA nebo její činnost obecně, můžete vaše dary zasílat na č.ú. 13808359/2010 s variabilním symbolem 2100 nebo použijte pro okamžité a jednoduché zaslání vaší podpory dárcovskou bránu ČEA .