Je sledování pornografie problémem mezi křesťany?

ČEA / 29.01.2018

 Jaká je situace?

Sledování pornografie křesťany je veřejným tajemstvím i tabuizovaným tématem. Podle dat z USA a některých dílčích studií v ČR se obáváme, že s pornografií nějakým způsobem bojuje vysoké procento mužů v církvi (možná 50-80%). Přesto zůstávají otázky, jak na tom jsme jako české církve ve skutečnosti?

  1. Jak rozšířené je sledování pornografie (v jaké intenzitě) mezi muži a ženami v církvi (včetně různých podskupin)?
  2. Jak (ne)rozšířené jsou různé způsoby boje se závislostí na pornografii?
  3. Jaká je situace, pokud jde o sdílení a vzájemnou podporu mezi muži v církvi v této oblasti a případně mezi ženami.

Co chceme podniknout?

  • Chceme proto provést dotazníkové šetření o sledování pornografie křesťany (muži i ženami).
  • Vytvořili jsme zcela anonymní online dotazník dostupný zde: http://sgiz.mobi/s3/ab96a998ad7c
  • Sběr dat proběhne v lednu a v únoru 2018.
  • Výsledky rozešleme nejpozději v dubnu 2018 kazatelům, na které máme kontakt a ústředím církví, aby s nimi mohli případně dále pracovat

Jaké pozitivní dopady doufáme, že průzkum bude mít?

Naším hlavním cílem je pomoci křesťanům a církvím v ČR v boji s pornografií. Doufáme, že by výsledky mohly podnítit celocírkevní diskusi o této problematice a podpořit místní iniciativy, které mohou pomoci jednotlivcům i společenstvím, které zápas s pornografií tíží. Očekáváme, že zjištění, že s pornografií bojuje velké množství dalších křesťanů, povzbudí řadu lidí, kteří s pornem bojují a myslí si, že jsou sami „kdo padají“, k odvaze sdílet se o svých problémech s pornem s ostatními v bezpečném a důvěrném prostředí, což je předpoklad číslo jedna pro řešení problému pornografie.

Lidé, kteří budou dotazník vyplňovat, se budou moci dozvědět, jak na tom sami jsou a uvědomit si, jaké příčiny asi mohou za jejich problémem stát. Dozví se z dotazníku také o různých způsobech boje se závislostí na pornografii od blokovacích programů, přes praktické kroky, po možnosti sdílení s dalšími lidmi v bezpečném prostředí.

O co vás chceme požádat?

Největším rizikem celé této problematiky je, že nad touto oblastí prostě zavřeme oči nebo ji budeme ignorovat. Možná máme i obavy z nepříjemných zjištění. I proto bychom vás rádi požádali, vedete-li sbor nebo mládež o přeposlání informace a odkazu na tento dotazník členům vašich sborů a společenství nebo mládeží. Pro co největší vypovídací hodnotu dotazníku je důležité, aby dotazník vyplnili i lidé, kteří internetovou pornografii nesledují. Dotazník je i pro tuto variantu upraven a zkrácen.

 

Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte se na mne obrátit na adrese funka@ea.cz. 

Andrew Funka a výzkumný tým České evangelikální aliance