Islám a Evropa v 21. století

ČEA / 02.11.2016

Česká evangelikální aliance zaštiťuje Teologické fórum s tématem Islám a Evropa v 21. století, které se uskuteční 21. 11. 2016 ve Sboru CB Praha 1. Hlavní řečnicí bude přední odbornice na problematiku islámu v Evropě Prof. Dr. Christine Schirrmacher. Oficiální pozvánku naleznete níže.

K příležitosti konání tohoto fóra ČEA přeložila článek Christine Schirrmacher "Konec multikulturalismu? Inventura našich hodnot je nevyhnutelná". Článek je možné si přečíst níže nebo stáhnout zde.

 

 

 

Christine Schirrmacher dosáhla titulu MA v oboru islámských studií roce 1988, PhD v islámských studiích v 1991 na Universitě v Bonnu za práci zabývající se muslimsko-křesťanskou polemikou v 19. a 20. století.

V současné době je profesorkou islámských studií na univerzitách v Bonnu a v Lovani a vedoucí Mezinárodního institutu islámských studií Světové evangelické aliance. Navštívila mnoho zemí muslimského světa Blízkého a Středního východu, je autorkou mnoha článků a kolem 15 knih, ve kterých se zabývá problematikou islámu.

Publikuje v němčině a angličtině, některá její stěžejní díla byla přeložena do španělštiny, korejštiny, rumunštiny, turečtiny a svahilštiny.

Der Islam: Geschichte – Lehre – Unterschiede zum Christentum, 1994 a 2003

(Islám: Dějiny – učení – odlišnosti ve srovnání s křesťanstvím)

Herausforderung Islam – Der Islam zwischen Krieg und Frieden, 2002

(Výzva islámu – islám mezi válkou a mírem)

Kleines Lexikon der islamischen Familie, 2002 (Malý lexikon islámské rodiny)

Frauen und die Scharia – Die Menschenrechte im Islam, 2004/2006

(Ženy pod právem šaría – lidská práva v islámu)

Der Islam – Eine Einführung, 2005 (Islám – krátký úvod)

Islam und christlicher Glaube – ein Vergleich, 2006 (Islám a křesťanství – srovnání)

 

Více informací na http://christineschirrmacher.info

Související články

Nenalezeny žádné záznamy.