Výsledky průzkumu mezi mezi-kulturními (zahraničními) misijními agenturami

ČEA / 07.04.2016

Na základě velmi úspěšného projektu provedeného Britskou evangelikální aliancí jsme spustili výzkumný experiment, jako nástroj pro prohloubení našich znalostí a zlepšení interakce mezi sbory a křesťanskými organizacemi v České republice. Spustili jsme průzkum mezi mezi-kulturními (zahraničními) misijními agenturami, o kterých víme, že jsou v České republice aktivní. Identifikovali jsme 28 agentur, které jsme následně oslovili ke spolupráci. 23 agentur odpovědělo, což je na první pokus velmi povzbudivé!

Sám tento průzkum přinesl některé zajímavé informace. Jen něco přes polovinu z těch agentur, které reagovali na náš průzkum, jsou členy české evangelikální sítě, jako např. Česká evangelikální aliance nebo Křesťanská misijní společnost. Více než polovina působí v České republice déle než 20 let. Zde jsou další zajímavé výstupy:

  • Většina mezi-kulturních misijních agentur (60,9%) má v ČR 5 či méně dlouhodobě působících (5+ let) pracovníků. Většina (82,6%) agentur mám v ČR 5 či více krátkodobě působících pracovníků.
  • Většina agentur (ale ne všechny) umožňuje přijet týmům sloužit krátkodobě v rámci dnů či týdnů. 56,5% vysílá 1-3 týmy ročně, 13% vysílá 4-7 týmů ročně, a 2 agentury vysílají do ČR každý rok více jak 15 týmů.
  • Nejdůležitější čtyři oblasti služby, ve kterých se mezi-kulturní misijní agentury angažují, jsou služba mládeži, zakládání sborů, učednictví a v těsném závěsu pak školení vedoucích sborů.
  • Zahraniční misijní agentury přikládají velkou prioritu tomu, aby jejich misionáři byli nějakým způsobem vykazatelní českému sboru.
  • Je zde touha prohloubit znalosti a využitelnost mnoha zdrojů, které tyto agentury mohou nabídnout.
  • Adresář těchto agentur je nyní k dispozici. Kontaktujte kancelář ČEA, pokud o něj máte zájem.

Dalším krokem našeho výzkumného experimentu bude průzkum mezi českými sbory o jejich zkušenostech se zahraničními misionáři. Také se začínáme poohlížet po jednotlivcích, kteří se považují za evangelikální křesťany a kteří by měli chuť se zapojit do budoucích průzkumů – pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte prosím Andrew Funku z kanceláře ČEA, funka@ea.cz.

Konkrétnější výstupy tohoto a budoucích průzkumů budou k dispozici zde, na webových stránkách ČEA.

 
  • M4
  • Národní týden manželství