Nový web Sítě křesťanských učitelů

/ 20.11.2012
Nový web Sítě křesťanských učitelů

Síť křesťanských učitelů usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří  na školách působí a také křesťanské školy.

Hlavní cíle sítě:

 • Propojení křesťanů působících ve školách
 • Posílení křesťanského vlivu v českých školách
 • Podpora křesťanů v jejich profesní úloze učitele
 • Propojení s obdobnými profesními skupinami v zahraničí
 • Sdílení know-how a materiálů

Nabízí učitelům, připravuje:

 • Propojení na Facebook skupině Křesťané ve školství
 • Emailové aktuality, pozvánky, materiály, inspirace
 • Sadu Exit316 do škol pro přihlášené
 • Databáze křesťanských lektorů působících na školách
 • Konference – setkání SKU jednou ročně
 • Distribuce vhodných křesťanských materiálů z českých zdrojů i zahraničí
 • Příprava balíčků Projektových dnů např.  „O čem je Bible“ atd.
 • Podpora Etické výchovy a angažovanosti křesťanů
 • Učitel jako vedoucí, vzor, poradce – v osobním vztahu s žáky atd.
 • Kurikulární podpora křesťanského vlivu

Kdo za sítí stojí:

Síť křesťanských učitelů byla založena ze společné iniciativy Evangelikální aliance Křesťanské akademie mladých.

Kontaktními osoby jsou Jiří Unger tel.  777 842 000  a Jan Kuklínek tel.774 498 370.

 

Proč?

Uvolnění poměrů po roce 1989 přineslo obrovský nárůst počtu křesťanů v pedagogických profesích, které byly dříve věřícím lidem zapovězeny. V ČR vyrostla nová generace věřících učitelů, mnoho křesťanských škol a organizací spolupracujících se školami, takže dnes stojíme před situací, kdy jsou naše možnosti jako křesťanů ovlivnit oblast školství relativně velké. Jedinou otázkou je, zda využijeme příležitostí, které se nám otvírají a budeme koncentrovat zkušenosti a spolupracovat. I proto Česká evangelikální aliance ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých iniciovala vznik sítě křesťanských učitelů. Učitelé jsou lidé, kteří mají významný vliv na novou generaci v našem národě a současný vývoj okolo zavádění etické výchovy do škol i živé diskuse nad dalšími otázkami nás jen utvrzují, že má vytvoření takovéto sítě smysl. Věříme, že umožní věřícím pedagogům být jednoduše informováni o tom, co se děje ve sféře jejich vlivu a jaké možnosti se pro ně aktuálně nabízejí. Dlouhodobě jako Česká evangelikální aliance chceme vzbudit zájem církve o oblast vzdělávání a předložit ji jako zajímavou, schůdnou, zdolatelnou, atraktivní a smysluplnou cestu k proměně společnosti. Věříme, že se spolupráce mezi věřícími učiteli může rozvinout podobně, jako u jiných křesťanských profesních sdružení, jakými jsou například právníci nebo zdravotníci, a že se tak tématům školství z křesťanského pohledu dostane alespoň takové pozornosti, kterou si zaslouží.