Alianční týden modliteb

Unger / 19.11.2012

Zde si můžete prohlédnout a stáhnout modlitebního průvodce Aliančního týdne modliteb 2013 s názvem Neboť Bůh ... dal. Doufáme, že bude inspirovat k mnoha společným modlitbám jako i v minulých letech. ATM proběhne v termínu 6.-13. ledna 2013.

Je téměř celý věnován tématu štědrosti a dávání jako protiváhy konzumnímu přístupu k životu. Vývoj konzumního stylu života je jednou z největších globálních změn lidské zkušenosti, která se objevila až v posledních staletích. Přinesl zcela nový posun v lidském chování a osobních očekáváních. Konzumerismus vytváří společnost, v níž se většina lidí ve větší či menší míře zaměřuje na získávání věcí, které prokazatelně nepotřebují. 

Mnoha lidem konzumerismus poskytl pocit svobody a sebevyjádření. Stal se náhražkou potřeby změny, vytvořil nové normy osobního naplnění a identity. Lidé si na něj zvykli, vyrůstají s ním a připadá jim logický a normální. Nakonec jsme se ocitli v situaci, kdy lidé kupují věci, které nepotřebují, penězi, které nemají, aby zapůsobili na lidi, které ani nemají rádi.Otázkou je, jaký má rozvoj konzumního přístupu k životu vliv na církev a na jednotlivé křesťany. Zatímco mnozí vidí největší hrozbu pro budoucnost křesťanství v islámu, já osobně se obávám, že zdaleka největší hrozbou pro církev a misii jsou hodnoty globální konzumní kultury, které nepozorovaně, ale rychle nahrazují tradiční křesťanské hodnoty a cíle.  

Cílem globálního konzumerismu je nejen prodávat zboží, ale také šířit hodnoty a světový názor, vytvářet citová pouta a preference či potřebu i nutkání být „in“. Budeme jako církev úspěšní v bitvě s lákadly tohoto světa, která jsou mnohem rafinovanější než cokoli v historii?Před církví stojí nemalý úkol oslovit a znovu získat představivost lidí zasaženou prodejci a reklamními experty McWorldu. Mnoho lidí uvázlo v pasti moderního světa a myslí, že není úniku. Existuje ale mnoho způsobů, jak žít smysluplnější život v pokoji a radosti, o kterých se McWorldu ani nesní. Jednou z cest, jak se svodům zkomercionalizování postavit, je dát prostor kreativitě a obnovit biblické porozumění životu a lidskému poslání. Musíme nabídnout alternativu a praxi, která bude pro naše společenství silnější než přitažlivost amerického snu. 

Jednou z nejúčinnějších cest, jak se z této gravitace vymanit, je štědrost a kultura dávání. Kromě tržní ekonomiky, která má tendenci zcela ovládat naši každodenní realitu, existuje ještě Boží ekonomika založená na daru, která je v jistém smyslu podstatnější, než ta prvně jmenovaná. Většina věcí, které jsou v lidském životě podstatné, jsou totiž darovány a nedají se koupit. Největším darem je pak sám Ježíš Kristus a odpuštění. Bůh dal svého syna a odpustil nám a jediný způsob, jak se na tento dar odpovědět je vděčnost, štědrost a ochota odpustit druhým.  Letošní Alianční týden modliteb se zabývá oblastí štědrosti a dávání, jako jedné z nejlepších obran proti nejsilnějšímu konkurenčnímu božstvu současnosti. Církev, která ztratila i díky restitucím kredibilitu v České společnosti, musí o to více dbát na teologii správcovství i štědrosti Ať je pro vás ATM zdrojem inspirace a růstu Boží milosti ve vašem životě i v životě vašich společenství. 

Mgr. Jiří Unger - Tajemník ČEA

 

Sbírka  ATM 2013: Projekt M4 – podpora zakládání nových sborů

Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku na některý z projektů ČEA nebo na její činnost. Prosíme proto, abyste zvážili svou podporu služby ČEA a předem děkujeme za vaši štědrost. Prezentaci naší vize a projektu M4 můžete nalézt na stránce www.ea.cz nebo na stránce www.M4europe.cz  

 

Své dary můžete zasílat s variabilním symbolem 2113 na účet ČEA u ČS a.s. - č.ú.: 00 138 083 59 / 0800

 

Chcete-li podpořit některý z projektů ČEA, prosíme vás, abyste darem s VS 2178 podpořili projekt ČEA s názvem M4 (www.M4europe.cz). Projekt M4 nabízí modulární školení pro vedoucí zakládající nové sbory a jejich týmy.  Model M4 je zaměřen na týmy, které potřebují adekvátní školení, aby mohli založit nové společenství, misijní komunitu nebo sbor tam, kde právě jsou nebo se stále nacházejí v prvních fázích založení sboru. Školení M4 vychází ze zkušeností hnutí zakládání sborů ve Skandinávii a v Baltických zemích a nepřináší „jeden správný model“ zakládání sborů, ale ukazuje na různé modely a pomáhá týmům projít si klíčovými otázkami a najít modely, řešení a cíle šité na míru jejich prostředí a cílové skupině. V prvním běhu projektu, je v současnosti zapojeno 18 nových sborů/míst z 5 denominací. Více informací naleznete na uvedených stránkách. Děkujeme za vaši podporu.