<a href='http://czech.m4europe.com'><strong>M4</strong><br />  Chceme vidět hnutí zakládání zdravých sborů, které dávají vzniknout dalším novým společenstvím učedníků Ježíše Krista.</a> <a href='http://ea.cz/clanky/214/detail'><strong>Nový výzkum ČEA</strong><br />  Jak vidíme své role nejen v církvi. Nový výzkum ČEA.</a> <a href='http://www.situcitelu.cz/'><strong>Síť křesťanských učitelů</strong><br />  usiluje o spojení evangelikálních křesťanů, kteří působí ve školách a posílení křesťanského vlivu v českém školství. Sdružuje především učitele, křesťany, kteří učí na různých typech základních a středních škol, křesťanské lektory, kteří  na školách působí a také křesťanské školy.</a> <a href='http://www.financni-kompas.cz'><strong>Finance Božím směrem</strong><br />  Křesťanský finanční Kompas je projekt zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Reaguje na potřebu jednotlivců i sborů, které tuto oblast vnímají jako stále důležitější. </a>
Křesťan za katedrou

Křesťan za katedrou

Zveme Vás na konferenci Křesťan za katedrou v Praze. Akci pořádá Síť křesťanských učitelů, což je společný projekt ČEA a Křesťanské akademie mladých.

Živý Hus ve Valdštejnské zahradě v Praze

Živý Hus ve Valdštejnské zahradě v Praze

Zveme Vás na výroční slavnost „Živý Hus“ ve Valdštejnské zahradě v Praze 6. 7. 2015. Reprezentativní venkovní prostory senátní Valdštejnské zahrady vytváří jedinečné prostředí pro duchovně kulturní akci, která připomene klíčové myšlenky Jana Husa zábavnou formou divadelního vystoupení.

V některých městech ČR proběhlo první sčítání lidí bez domova

V některých městech ČR proběhlo první sčítání lidí bez domova

NADĚJE a další subjekty připravily sčítání lidí bez domova v Klášterci nad Ohří, Kadani, Lovosicích, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Cílem projektu je upřesnit počty lidí, kteří žijí na ulici nebo v různých sociálních službách, a ukázat na rozšiřující se fenomén bezdomovectví.

Rada Evropy přijala Ghiletchiho rezoluci zaměřenou na zastavení netolerance vůči křesťanům

Rada Evropy přijala Ghiletchiho rezoluci zaměřenou na zastavení netolerance vůči křesťanům

Rada Evropy na svém Parlamentním shromáždění 29. ledna schválila rezoluci „Řešení netolerance a diskriminace v Evropě se speciálním zaměřením na křesťany“, která byla navržena moldavským poslancem Valeriu Ghiletchim. Česká evangelikální aliance podpořila tuto rezoluci a oslovila české poslance a poslankyně, které ČR v radě Evropy zastupují. ČEA  oceňuje, že všichni tři čeští zástupci, kteří se diskuze zúčastnili, hlasovali ve prospěch rezoluce. Celkem 67 poslanců hlasovalo ve prospěch rezoluce, pouze dva proti a 15 se zdrželo hlasování.

Ochrana dětí: základní fakta

Ochrana dětí: základní fakta

Řada zahraničních i českých výzkumů již od šedesátých let opakovaně poukazuje na negativní dopady ústavní péče na vývoj dětí. Obzvláště škodlivá je ústavní péče v případě dětí do tří let, pro které je klíčové navázat pevnou vazbu ke stálé pečující osobě – obvykle matce. Toho není možné v kojeneckých ústavech dosáhnout.

 
  • M4
  • Národní týden manželství