https://www.youtube.com/watch?v=OzXsy7Q-KVU

Na každém záleží

Společně přinášíme naději v Kristu v měnícím se světě.

Alianční týden modliteb 8.-15.1. 2023
Tématem dalšího ročníku ATM bude Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce budou vycházet ze Žalmu 23 a 1000 let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně. Modlitební průvodce bude ke stažení začátkem listopadu na stránkách ČEA.
Vydali jsme knihu Marka Macáka: Minoritní sexualita v pastoraci věřících
Cílem této knihy je uvést čtenáře do reality životů věřících lidí s menšinovou sexualitou.

Jsme hnutím s jednoznačně biblickou, modlitební a misijní orientací. Podporujeme vztahy, vytváříme příležitosti pro vzájemné modlitby a inspirujeme ke spolupráci na Božím díle.

Spolupráce a networking

Aliance je platformou pro setkávání, inovace a sdílení zdrojů, které Bůh české církvi dal.

Podpora zakládání a revitalizace sborů

Věříme, že musíme hledat nové odpovědi, nové formy a pracovat na zakládání a revitalizaci sboru.

Hlas ve veřejném prostoru

Více než 30 let komunikujeme křesťanskou perspektivu ve veřejném prostoru i vůči politickým zástupcům.

Přidejte se k nám!

Členem se můžete stát jako jednotlivci, sbory, organizace i denominace

9

Denominací

38

Organizací

40

Sborů