Hazardní průmysl

ČEA se připojila k petici iniciativy Stophazardu a vyzvala své členy k aktivitám na podporu nové legislativy, která, jak věříme, může pomoci vyřešit alespoň ty nejkřiklavější problémy a bezmoc např. měst, které měly odvahu hazardu nedávat prostor i za cenu velkých finančních ztrát.

 

Kromě pozornosti a případné podpory bychom vás zároveň rádi požádali o přímluvné modlitby. Je možné se modlit za:

 • odvahu a sílu pro předkladatele novely, aby odolali tlakům ze strany lobbyistických skupin i kruhů, které si nepřejí změnu díky příjmům z povinných odvodů z hazardu

 • schválení kvalitní novely loterijního zákona

 • zřetelný postoj církve k dané problematice

 • vysvobození ze závislosti na gamblerství mocí evangelia u lidí ve vašem okolí či městě

Pomozte prosadit „nemožné“ – lépe regulovat hazardní průmysl v ČR

Před 200 lety se křesťanskému politikovi Williamu Wilberforcovi podařilo po téměř dvacetiletém úsilí prosadit zákaz obchodování s otroky. Zlikvidovat průmysl likvidující lidské bytosti provázaný s ekonomikou státu, rozpočty měst, politikou, lobby i zažitými stereotypy. ČR v současnosti čelí podobné výzvě – rozbujelému hazardnímu průmyslu, který je díky povinným poplatkům a odvodům na veřejně prospěšné účely prostřednictvím nadací propojen se sportem, školstvím, rozpočty obcí a bohužel i církví a přitom ničí stovky lidí a desetitisíce podléhají závislosti na hraní.

 

ČEA věří, že změna v této oblasti je nejen nutná, ale i možná a chce podpořit politiky a další skupiny, kteří se nebojí postavit tomuto miliardovému průmyslu. Záleží i na vás, zda se to podaří.

 

Česká republika se stala rájem hazardu – zemí s největším počtem zaregistrovaných heren na hlavu na světě. Se vzrůstajícím počtem heren roste kriminalita, praní špinavých peněz, vytváření hráčských závislostí, rozvracení rodin, domácí násilí, atd. Gambling navíc ohrožuje nejenom samotného gamblera, ale i jeho děti, rodinu, přátele a zaměstnavatele. Dle různých zdrojů jeden gambler negativně ovlivní životy dalších 12 – 15 lidí ve svém okolí. Je třeba si jasně uvědomit, že gamblerství je stejně nebezpečnou pastí jako závislost na drogách. Víte že:

 • v roce 2007 dosáhl objem vsazených peněz 107 miliard korun a roste v průměru o 10% ročně, což činilo na jednoho obyvatele ČR staršího 18 let zhruba 12 200 Kč a 5,4 % průměrné hrubé mzdy? Na charitu a veškerou občanskou společnost dáme jako češi zhruba desetinu.

 • je podle psychiatrů gamblerství neboli patologické hráčství diagnózou s největším počtem sebevražd (odhaduje se až 600 sebevražd ročně – viz studie v příloze)?

 • jsou hazardní hry u nás nabízeny na 39 tisících místech a že výherních automatů je více než 60 tisíc? Do jednoho automatu je ročně vsazen průměrně 1 milión korun, což dělá denně zhruba 2850 Kč?

 • Internetové hraní není v ČR povoleno a přesto ho nabízí v češtině 14 společností, které jsou registrovány většinou v daňových rájích a tudíž nic nedaní? 4% Čechů už se registrovalo

 • se u velkých supermarketů objevily v dětských koutcích už i hrací automaty pro nejmenší na pětikorunové žetony?

 • se herna nesmí vyskytovat sto metrů od školského a církevního zařízení?

Jak můžete pomoci?

 • Kontaktujte poslance a senátory dopisem a napište jim, proč je novela potřebná a co vy považujete za důležité, aby obsahovala! Velmi důležitá jsou vyjádření organizací i jednotlivců adresovaná poslancům a senátorům (lavina těchto vyjádření organizací podporovaných hazardem a provozovatelů hazardu zabránila před dvěmi lety přijetí novely zákona o hazardu). Zde můžete najít jméno a kontakt senátora, který zastupuje právě Vaši obec, město, městskou část. Účelné ale je poslat Váš e-mail nebo dopis všem senátorům. Dokument ČEA Jak psát politikům, vám může pomoci. Zde nalezne výsledky hlasování jednotlivých senátorů o postoupení novely zákona do 2. čtení:http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=8817&O=6

 • Navštivte svého senátora osobně (nejlépe do začátku září). Pokuste se dotázat na to, jak bude v dané věci hlasovat a proč a pokud to bude možné, vysvětlete mu svůj názor. Praktické nápady pro osobní schůzku naleznete v oddíle Jak jednat s lidmi (str. 8)  v dokumentu ČEA – Jak mohou sbory ovlivnit své město - ke stažení zde - 205 kb.

 • Podepište petici na stránkách www.stophazardu.cz a upozorněte na ni další lidi i organizace!

 • Je-li ve vašem okolí někdo s problémem patologického hráčství – napište stručně jeho příběh a zašlete politikům.

 • Podpořte ČEA v její iniciativě v této oblasti. Uvítáme finanční podporu i dobrovolnou spolupráci. Máte-li kreativní nápady, jak k tomuto zákonu přitáhnout pozornost politiků i médií, rádi si je poslechneme. Můžete tento dopis také přeposlat svým známým.

Pokud se k některé formě podpory rozhodnete, uvítáme, pokud nás o tom budete informovat, abychom měli zpětnou vazbu, v jakých oblastech byli již politici osloveni. (Info@ea.cz ) 

 

Máte-li ve svém okolí patologického hráče, níže jsou k dispozici publikace ke stažení a zde odkazy na odbornou pomoc:

 

Nešpor, K.: Už jsem prohrál dost. Formát pdf, cca 1,5 MB. Kniha je určená patologickým hráčům, jejich příbuzným, podněty pro svoji práci zde najdou i odborníci, kteří se zabývají léčením patologického hráčství. Volně ke stažení. Nešpor, K.: Překonat problém s hazardní hrou (desenzitizace ve fantazii) - formát MP3, 13,5 MB.

 

Ke stažení nabízíme také dokument "Studie hazardních her" (formát pdf. 452 KB)