Co se učí naše děti

Hodnoty a angažovanost křesťanů ve školství

Reflektovat a ovlivňovat, co se učí naše děti 6 - 8 hodin denně ve škole a v jakém prostředí, je v bytostném zájmu věřících rodičů a církve. Od 1.1. 2006 na všech školách povinně vznikly školní rady, kde zasedne třetina rodičů. Budou to také křesťané? Jaké hodnoty chceme ve školství zastávat? Co můžeme nabídnout? Jak posílit odpovědnost a vědomí práv věřících rodičů? Jak se stavět ke kontroverzním otázkám v sexuální a rodinné výchově na školách, prevenci násilí, drog atd. Jaký je postoj církve a křesťanů k zakládání a specifikům církevních škol, domácímu vzdělávání a vzdělání obecně? Jak jako církev podpořit věřící učitele? Budeme připraveni, budeme chtít nést odpovědnost a být světlem na školách. To jsou otázky, na než hledala odpovědi konference ČEA Co se učí naše děti. Měla za cíl poskytnout věřícím rodičům, učitelům a křesťanským vedoucím odpovídající informace, know-how a materiály. .

 

Hlavním řečníkem byl Mike Simmonds, ředitel organizace CARE pro Velkou Británii a pro aktivity CARE zaměřené na rozvoje církve, který donedávna vedl oddělení CARE pro oblast školství a vzdělávání a po dvacet let byl zapojen do „frontové“ evangelizace a práce na školách. Jako zkušený zástupce ve školních radách vytvořil materiál určený pro školení místních zastupitelů, nejrůznější vzdělávací akce, ale především pro konference zaměřené na věřící učitele a rodiče ve školních radách a sdruženích rodičů.

 

Konference byla základem pro další práci ČEA v této oblasti i vybudování kontaktů se subjekty i jednotlivci, kteří se na poli školství angažují a s nimiž by chtěla ČEA v budoucnu spolupracovat. Oblast školství považujeme za strategickou investici církve.

Nahrávky z konference Co se učí naše děti

Konference ČEA - Co se učí naše děti - odpovědnost a hodnoty křesťanů ve vzdělávání

nahrávka pokrývá celou konferenci včetně seminářů. Spolu s nahrávkami ve formátu MP3 jako bonus najdete na CD-ROMu také knihu Entrypoints for Christian Reflection within Education (350 stran), která je klíčovým materiálem pro reflexi vlivu a hodnot křesťanů ve školství ve Velké Británii. Na CD najdete všechny Power-pointové prezentace, sady materiálů od legislativy, přes problematiku sexuální a rodinné výchovy, domácí školy, práv rodičů, matriálů pro učitele na sekulárních školách, věřící členy školních rad, po souhrn křesťanských přednáškových aktivit na školách atd. 

 

CD z konference si můžete objednat na adrese ČEA info@ea.cz za 150 Kč a 100 Kč pro členy ČEA plus poštovné

 

Názvy programů a přednášek:

Škola jako prostor křesťanské odpovědnosti – S. Pietak

Co se učí naše děti – skryté osnovy, „světonázorová neutralita“, integrace víry a osnov – Mike Simmonds

Škola, církev, rodiče – svědectví rodičů a zástupců škol – M. Szturc, M. Guńková

Možnosti  a know how angažovanosti věřících rodičů ve školských radách  a sdružení rodičů - Mike Simmon

Vzdělání jako kapitál a investice církve – hodnoty křesťanů ve školství, výchově a vzdělávání – J.Unger

 

Semináře:

  • Práva věřících rodičů ve školách – A. Kobylka

  • Vize, hodnoty a specifika křesťanských škol - I. Urbanová, P. Hermann

  • Prezentace nabídky křesťanských aktivit na školách – Etické dílny, ZIP, ACET, Etická výchova atd.

  • Křesťané a domácí škola – P. Plaňanský, B. Bulíř

  • Věřící učitelé na sekulárních školách – možnosti a výzvy  - Mike Simmonds

  • Sexuální a rodinná výchova na školách – postoje křesťanů – F. Krampota (ACET)