Semináře

Nabídka seminářů

„Podpora křesťanů v zaměstnání“

Seminář je zaměřen na změnu vnímání pracoviště nebo zaměstnání tak, aby se stalo integrální součástí každodenního života víry věřících a zároveň aby místní sbory a církve reflektovaly, jakým výzvám lidé na pracovištích čelí, jak je podpořit a jak udělat z pracoviště jedno z přirozených misijních polí. Seminář představí biblický pohled na práci, některé mylné teologie, které vedly ke ztrátě pozornosti církve vůči tématu práce, a praktické způsoby jak se oblast zaměstnání může odrazit ve vnitřní kultuře sboru a jeho praxi.

Časová dotace: cca 2 hod

Hodinová sazba 500,- Kč

„Evangelizace v zaměstnání“

Cílem semináře je představit oblast pracoviště jako přirozené misijní pole, kde evangelizace probíhá v rámci přirozených vztahů. Měl by vést ke kreativnímu přemýšlení o Božím pohledu na mé zaměstnání, mé spolupracovníky i nadřízené. Účastníci semináře budou moci identifikovat vlastní výzvy, kterým na pracovišti čelí a praktické kroky, jak s konkrétními lidmi v jejich okolí sdílet evangelium. Zároveň může seminář vygenerovat sadu návrhů, jak by je mohl jejich sbor ve službě na pracovišti podpořit. V případě zájmu může být seminář rozšířen o témata Jak Ježíš komunikoval s lidmi a Jak odpovídat na těžké otázky nevěřících, které mohou pomoci k větší jistotě v případném rozhovoru o víře.

Časová dotace: cca 2 + 2 hod

Hodinová sazba 500,- Kč

V rámci semináře bude možné zakoupit materiály a publikace k tématu za zvýhodněnou cenu.    

"Moderování diskuse v týmu"

Měli jste už někdy pocit, že jste byli na diskusním nebo pracovním setkání týmu, ale vlastněse čas jen promarnil a nedospěli jste k cíli? Nebo že jste nemohli říct, co podle vás bylo opravdu podstatné a vlastně jste se s výsledky neměli ani šanci ztotožnit? Nebo jste se zabývali nepodstatnými věcmi, které neodpovídaly očekáváním a úkolům týmu? Jen málo lidídovede skutečně dobře moderovat diskusi v týmu tak, aby z přítomných tzv. „dostal to nejlepší“. Tento seminář by vám měl pomoci zvládnout a prakticky si vyzkoušet základy moderace diskuse ve skupině, její klíčové fáze a způsoby, jak se vyvarovat nejčastějších chyb.

Časová dotace: cca 2 hod

Hodinová sazba 500,- Kč 

"Jak odpovídat na těžké otázky nevěřících a jak těžké otázky klást?"

1. Petrova 3:15 "Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by Vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí."   Jakou otázku byste za žádných okolností nechtěli od nevěřícího dostat? Stalo se vám, že jste byli nějakou otázkou zaskočeni nebo jste se v rozhovoru s nevěřícím točili v kruhu? Jakým způsobem reagoval na těžké otázky Ježíš a proč sám kladl tolik otázek? Jak jednal s těmi, kdo ho chtěli vlákat do pasti? Jak nutil lidi přemýšlet? Jak zpochybňoval jejich názory? Mnoho nevěřících si myslí, že na jejich otázky nemáme odpověď, mnoho křesťanů naopak nemá jistotu, jak na některé otázky odpovídat, protože si je ani sami nepoložili. Tento vysoce interaktivní seminář by měl účastníkům pomoci lépe přemýšlet o pozadí otázek lidí a zvýšit jejich schopnost na ně přesvědčivě odpovídat a směřovat lidi k odpovědím, které budou Boha prezentovat nezkresleným způsobem, který je navíc otevře vůči evangeliu.

Časová dotace: cca 2,5 - 3 hod

Hodinová sazba 500,- Kč  

„Moc v církvi“  

Co je to moc? Slovo „moc“ zanechává v lidech často hořkou pachuť. Přesto je dobré si uvědomit, že má moc sama o sobě neutrální význam. Negativní podtón pramení především z případů, kdy je moc zneužívána. Používat moc laskavým a konstruktivním způsobem není jednoduché. Žádná z církví ani společenství se také nemůže otázce moci a jejího uplatňování vyhnout, ani předstírat, že se jí tento problém netýká, protože je podřízena Bohu.

Zneužívání moci ve společenství křesťanů je bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit závažnost tohoto tématu. Praxe jasně ukazuje, že ani křesťané na vedoucích pozicích nejsou vůči zneužití důvěry a svých kompetencí imunní. Především ve vztahu k těm, kteří jim věnují svou důvěru a poslušnost. Tragické následky pak nesou nejen oběti a jednotliví křesťanští vedoucí pracovníci, ale v mnoha případech jsou poškozena i celá manželství, rodiny, sbory a organizace. Jak zjistit, že někdo zneužívá svou moc? Jak zneužívání moci předcházet a dokázat se mu postavit? Jak se může sbor před zneužíváním moci chránit? Co mají případy zneužívání společného? Jaké faktory podporují nebo naopak snižují možnost zneužívání moci? To jsou některé z otázek, na které budeme společně hledat odpovědi.   

Časová dotace: cca 2 hod 

Hodinová sazba 500,- Kč