Jednotlivci

S námi váš hlas nebude přeslechnut.

Jako ČEA jsme přesvědčeni, že je třeba znovu objevit křesťanství pro celek života a zde nepůjde prvotně o nové programy a aktivity, ale o hodnoty, které utvářejí naše myšlení a kulturu církve.

 

Právě proto se ČEA v neposlední řadě zaměřila na témata každodenního života v Kristu a  hodnot, které přinášíme tam, kde jsme, kde trávíme většinu svého času a kde máme nejvíce vztahů – kde mohou druzí dlouhodobě vidět v čem jsme skrze Krista jiní než svět kolem nás. Být křesťanem na pracovišti, vize křesťanů pro jejich místní komunitu, odpovědnost a možnosti křesťanů ve školství, křesťanská reflexe spravedlnosti a práva v ČR, socio-politická angažovanost křesťanů, atd. – to jsou jen některé z projektů ČEA zaměřených na obnovu přesvědčení, že evangelium není jen privátní záležitostí, ale mocí a moudrostí k proměně všech věcí v Kristu (Mt 28:18, Ef 1:10).

 

Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let ztotožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry ČEA. Roční členský příspěvek činí 500,- Kč. U jednotlivých členů musí být přihláška doplněna potvrzením o členství v místním sboru.

Zde naleznete soubor pro vyplnění a tisk přihlášky do ČEA. Přihlášku zašlete na adresu kanceláře ČEA.