Podpořte nás

Během naší více než dvacetileté cesty jsme poznali mnoho skvělých lidí, kteří se nějakým způsobem podíleli na spolupráci mezi křesťany a službě ČEA  a činili tak dobrovolně, z prostého nadšení či přesvědčení. Jejich snažení však není myslitelné bez dárců, kteří vedeni dobrou vůlí a porozuměním pro to, na čem společně pracujeme, podporují jednotlivé projekty Evangelikální aliance, a kteří se stali našimi partnery. 

Zaujaly Vás některé naše projekty? Přidejte se k nám a pracujme společně na duchovní obnově naší země!

 

Způsobů, jak spolu s námi můžete pomáhat, je mnoho:

Jednorázový příspěvek – podpořte naši činnost jednorázovým darem libovolné částky

Přátelé ČEA – pomáhejte s námi dlouhodobě a pravidelně

In-kind dary – pomozte nám tím, co umíte nejlépe, nebo materiálem

 

číslo účtu: 13808359/2010  anebo přímo přes naší on-line platební bránu.

IBAN: CZ9029100000000013808359

BIC: FIOBCZPPXXX

              

Podpořit naši činnost můžete darem na (viz. tabulka variabilních symbolů):

ČEA

Obecná činnost

Váš dar je vyjádřením důvěry v naši práci a v naše poslání a darem na celkovou činnost nám ho také pomůžete naplňovat. Zároveň nám tak pomáháte financovat důležité rozvojové aktivity, jako je získávání nových dárců nebo rozvoj našeho týmu a jeho zázemí. Darem na činnost posilujete kvalitu naší práce.

 

Lidé
Chtěli byste raději podpořit konkrétního člověka v jeho službě v ČEA? Je to možné. Zde se dozvíte více.

 

Dárcovské fondy

Matchingový fond ČEA u nadace Mezinárodní potřeby - Nadace MP zdvojí váš dar

 

Naše projekty

M4 - zakládání sborů - vzdělávání týmů

M4Ready - vzdělávání zakladatelů sbru

Síť křesťanských učitelů

Socio-politická služba ČEA

Evangelikální fórum
Alianční týden modliteb

 

Variabilní symboly:

Odpočet z daní

Fyzická osoba

si může od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 30 % ze základu daně (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu) - pro rok 2021.

Právnická osoba

si od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, může odečíst hodnotu darů, pokud tato hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst  30 % z již sníženého základu daně (do 28. února 2022). Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).