Efektivní využívání médií

Chcete napsat tiskovou zprávu, článek do rubriky Dopisy čtenářů nebo vás zajímá jak využívat média? Zde si můžete stáhnout relevantní dokumenty, které se oblastí komunikace s médii zabývají a které vám v těchto oblastech pomohou učinit první kroky.

 

Jak napsat tiskovou zprávu?

Jan psát do rubriky "Dopisy čtenářů"

Jak si zvolit mluvčího a jak mluvit s novináři

Jak na rozhlasové interview

Jak spolupracovat s médii 

(odkaz na manuál pro neziskové organizace)

Mediální balíček k Národnímu týdnu manželství

Přehled adres redakcí (níže)

Jak mohou křesťané efektivně využívat média?

Jak se mohou křesťané lépe angažovat v místní komunitě? Skrze osobní kontakty nebo evangelizaci dům od domu můžeme přijít do kontaktu se stovkami lidí. Proč ale nevyužít média, když jediný příběh v místních novinách může oslovit tisíce lidí a když si článek v národních novinách mohou přečíst milióny lidí?

 

Nejdříve se nám komunikace s médii může zdát skličující, ale s trochou úsilí ji může dobře využít i váhavý amatér. Zatímco média na národní úrovni mohou mít často ke křesťanství negativní postoj, regionální a místní tisk a média bývají vstřícnější a s větší pravděpodobností předají vaši zprávu v objektivním světle za předpokladu, že jim poskytnete jasná a přesná fakta.

 

Vhodná strategie

Vztahy s veřejností (Public relations) se ve své podstatě zabývají vysvětlováním a komunikací. Proto je pro vás samotné důležité, abyste věděli, o čem vaše sdělení je. Jen tak je budete moci předat efektivně. Mnoho aktivit církve může být dobrými náměty pro novinové články, i když možná ne hned přímo pro Mladou frontu. Místní, regionální a křesťanská média – televize, rádio a tisk – stále hledají nějaké zajímavé příběhy. Než je ale oslovíte, je důležité nejprve se rozhodnout, jaký druh média nebo pořadu je pro vaše sdělení vhodný. I na místní úrovni je často překvapující, kolik lidí se může dočíst o vaší akci skrze malý novinový příspěvek nebo článek.

 

Následuje několik jednoduchých podnětů k zamyšlení, které mohou pomoci místním sborům v tom, jak být efektivnější při využívání médií tak, aby mohly komunikovat s místní komunitou.

  1. Sestavte si seznam kontaktů na místní média, včetně rozhlasu, televize, novin a dalších médií, kterým byste mohli nabídnout svou zprávu.
  2. Pokuste se najít v místních novinách články podobného stylu, abyste získali představu o stylu psaní článků do místních novin a médií a jejich zaměření.
  3. Rozhodněte se o tom, co je jádrem vašeho sdělení.
  4. Sjednejte si schůzku s redaktorem vašich místních novin. Dobrý vztah vám otevře cestu k tomu, aby byly vaše příspěvky příznivě přijímány.
  5. Připravte si několik dobrých fotografií, které mohou vaše příspěvky doplnit.
  6. Zkontaktujte místní rozhlasové stanice – Český rozhlas nebo regionální stanice mívají pravidelné náboženské programy, a někdy i nezávislé stanice jsou nakloněny k tomu odvysílat zajímavé zprávy z lokálního prostředí.
  7. Články nebo tiskové zprávy publikujte pravidelně, tak jedenkrát za šest týdnů / dva měsíce.
  8. Svůj článek nabídněte místnímu tisku. Článek by měl být dlouhý přibližně asi 500 slov a měl by se týkat současných událostí.
  9. Pozvěte místní tisk na vhodné události ve vašem sboru, např. dětský karneval pořádaný vaším sborem.
  10. Abyste předešli nedorozuměním určete jednoho zodpovědného mluvčího, který bude jako jediný zdroj poskytovat materiály a zajistí, že si jednotlivé způsoby vaší komunikace (např. webová stránka) nebudou navzájem odporovat.

Žijeme ve společnosti, která je stále více závislá na médiích. Každý den se na nás valí příval zpráv skrze televizi, rádio, tisk a ve stále větší míře i informace on-line. Myšlení a názory jsou utvářeny tím, co vidíme a slyšíme. Aby mohly církve a křesťanské organizace v 21. století efektivně komunikovat se svým okolím, musí se naučit, jak používat média a naučit se profesionálně prezentovat svá sdělení. Křesťané by se neměli ptát, zda je média dobré využívat, ale naopak zda si mohou dovolit je ignorovat.

 

Dlouhodobým cílem ČEA je pomoci církvím a dalším křesťanským organizacím komunikovat lépe s médii. I když zatím v ČR nemáme nadbytek odborníků, kteří by mohli církvím v této oblasti pomáhat, ČEA může zprostředkovat kontakty na křesťany působící v českých médiích nebo křesťanské PR profesionály z jiných zemí a bude dál pracovat na poskytování know-how mediální křesťanské komunikace.

ČEA pro vás připravila Přehled adres redakcí

Posíláte-li delší komentář, je vhodné zavolat do redakce a telefonicky se domluvit a zeptat se, zda a kdy jej otisknou. Nebojte se, jsou to většinou velmi slušní lidé.

Chcete-li oslovit více redakcí najednou, je vhodné e-mailové adresy uvést do položky skryté kopie, neboť žádná redakce neotiskuje ráda to, co již bylo otištěno jinde.

Celostátní deníky

Televize

Regionální tisk

Společenská média

Internet