Volební fóra

Jak zorganizovat volební fórum?

 „Jako ČEA věříme, že jako křesťané můžeme k volbám přistoupit odpovědně a zároveň jednat jako občané své země, kteří se nechtějí spokojit s všudypřítomnou apatií vůči politice a věcem veřejným.“

 

„Lidé většinou mají jakýsi obecný přehled o stanoviscích a programech jednotlivých stran. Zvláště na úrovni měst a obcí je ovšem důležité věnovat pozornost také přesvědčením a názorům konkrétních kandidátů, protože toto budou lidé, kteří nás budou zastupovat po dobu následujících několika let. … Bereme-li jako křesťané svou odpovědnost ve volbách vážně, je nezbytné volit informovaným způsobem. Jeden z nejlepších způsobů, jak tuto odpovědnost vyjádřit, je navštívit nebo uspořádat volební fórum, kde se mohou voliči setkat s kandidáty tváří v tvář a skutečně je konfrontovat s některými klíčovými otázkami.“, uvádí se v materiálu ČEA, který je ke stažení zde.

 

Volební fórum dává voličům možnost osobně položit své otázky místním kandidátům a porovnat si jejich odpovědi. Bývá to pro voliče často jediná příležitost, kdy se mohou s kandidáty setkat tváří v tvář! Místní sbory a farnosti jsou často jedním z hlavních center místní komunity a jejího setkávání, a jsou proto strategicky dobře vybaveny k tomu, aby hostily nebo zorganizovaly velká setkání tohoto druhu. Ve volebním obvodu jsou vždy také kandidáti z menších, méně profilovaných stran. Fórum jim umožní, aby byly slyšet také jejich hlasy, aniž by byli přehlušeni hlavními stranami.