Fundraising

CD "Strukturální fondy EU"

Nahrávky ze semináře "Příprava projektů a možnosti čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU", Praha 23.2.2005

Nahrávky obsahují 6 hodin záznamu ze semináře ČEA s podklady pro vytištění a pokrývají témata: "Ano či ne peníze z EU? aneb filosofický úvod", "Přehled aktuálních výzev vhodných pro církve a NNO", "Představení grantové politiky EU, obecná pravidla, hlavní priority", "Přehled největších programů EU do kterých se mohou zapojit i církve a NNO", "Přehled jednotlivých operačních programů realizovaných v ČR", "Kde hledat informace, jak se orientovat v dokumentech, formální náležitosti projektů", "Jak na projekty? Samostatně nebo za pomoci poradce?", "Představení projektu „Podpora“ – modelový příklad", "Nápady & akce vs. projektové řízení", "Základní struktura projektu: cíl, účel, výsledky, aktivity, prostředky, indikátory, kritické faktory", "Logický rámec projektu", "Plán projektu (harmonogram, Ganntův diagram, zodpovědnosti, zdroje)", "Sestavování rozpočtu, uznatelné x neuznatelné náklady, „skryté“ náklady", "Řízení projektu (požadavky na manažera projektu, krize projektu)".

Stručný profil lektora: Ing. Vit Skála pracuje jako odborný poradce při přípravě projektu pro komerční, veřejné i neziskové subjekty. Podílel se samostatně nebo v rámci většího týmu na přípravě desítek projektů do tuzemských i evropských programů. Mimo jiné je místopředsedou sdružení EDUCEU, které sdružuje přední odborníky na evropské projekty u nás, místopředsedou Společnosti pro rozvoj Humpolecka, která usiluje o získání evropských peněz pro místní region a odborným spolupracovníkem komunity First Innovation Park poskytující konzultační služby progresivním firmám z oboru IT.

Formát MP3 v ceně 450,- Kč (pro členy ČEA v ceně 300,- Kč)

Nabídka nahrávek: 

Kurz fundraisingu, plánování a strategického rozvoje pro křesťanské organizace

Dvoudenní kurz v hudebním nebo MP3 formátu s 11 hodinami záznamu kvalitního vyučování.

Formát MP3 v ceně 600,- Kč (pro členy ČEA v ceně 350,- Kč)
Hudební CD v ceně 800,- Kč (pro členy ČEA v ceně 500,- Kč)

Cílem dvoudenního kurzu, který proběhl 23.-24.2.2004 v Praze, bylo prostřednictvím profesionálního školení od špičkového odborníka pomoci:

  • zlepšit manažerské fungování křesťanských organizací,

  • posunout je kvalitativně na vyšší úroveň v oblasti získávání finanční i lidské podpory a

  • na základě získaných znalostí formulovat a přijmout strategický plán rozvoje šitý na míru potřebám a zaměření Vaší služby.

Rámcový obsah kurzu:

  • Klíč k úspěšnému fundraisingu křesťanských organizací

  • Pět modelů managementu - základní předpoklady úspěšné služby, proces budování podpory a rozšiřování okruhu příznivců, efektivní organizace, strategické plánování atd.

  • 6 způsobů vyhodnocení aktuálních potřeb Vaší organizace

  • Tvorba strategie rozvoje - jak vytvořit strategický plán rozvoje konkrétně pro svou organizaci.

  • Hodnocení úspěšnosti - metody zpětné kontroly a vykazatelnosti ve službě.

Vyučující Jerry Twombly je prezident mezinárodní konzultační firmy Development Marketing Associates (DMA), která úzce spolupracuje s evangelikálními křesťanskými organizacemi po celém světě. DMA poskytuje křesťanským organizacím školení a podpůrné kurzy, které jim umožňují zkvalitnit strategii jejich rozvoje. Aplikováním principů tzv. "relational development" - rozvoje založeného na budování vztahů, pomohla DMA svým klientům nejen efektivněji naplňovat jejich poslání, ale také pro účely Božího království získat již více než 1 miliardu dolarů.

Všechny nahrávky si můžete objednat na info@ea.cz nebo adrese ČEA. Uvedené ceny jsou bez poštovného a balného.